Jarné upratovanie sa začne koncom marca, mesto rozmiestni veľkokapacitné kontajnery

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Každú jar a jeseň sa v našom meste koná jarné a jesenné upratovanie, počas ktorého sú po meste vo fázach rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Prvá etapa sa začína už 25. marca, celkovo budú tri etapy, počas ktorých budú kontajnery rozmiestnené v každej časti mesta i v jeho mestských častiach, informuje radnica. 

Mesto tento rok rozdelilo jarné upratovanie do troch etáp. Rozdelenie na etapy umožní mestu lepšie kontrolovať naplnenosť kontajnerov.
„V minulosti boli kontajnery rozmiestnené na veľkej ploche v meste naraz, mestská polícia tak nestíhala kontrolovať či do kontajnerov občania nevyvážajú odpad, ktorý tam nepatrí, alebo či do kontajnerov nevyvážajú odpad občania mimo Šale,“ priblížil pre nás situáciu Miroslav Martinček – zástupca náčelníka MsP Šaľa. Súčasný stav umožňuje hliadkam lepšiu kontrolu stanovísk.

ETAPY JARNÉHO UPRATOVANIA :

  1. termín – Šaľa I.  – od 25. do 27. marca 2022
  2. termín – Šaľa II. –  od 1. do 3. apríla 2022
  3. termín – Veča + Hetmín a Kilič – od 8. apríla do 10. apríla 2022

jarné upratovanie šaľa


Pokuty pre neporiadnikov

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí biologický odpad zo zelene, elektroodpad, akýkoľvek stavebný odpad, pneumatiky a nebezpečné zložky odpadu – oleje, farby, laky a podobne.  „Prosíme občanov, aby nevykladali do kontajnerov odpady, keď je už kontajner plný. Ich naplnenosť sa bude pravidelne monitorovať a v prípade potreby budú v krátkom čase vyprázdnené aj počas víkendu,“ upozorňuje mesto.

Na zber drobných elektroodpadov a tužkových bateriek slúžia v meste stacionárne kontajnery, veľké elektroodpady je potrebné doviesť na zberný dvor vo Veči,  alebo odovzdať do zberného miesta elektroodpadu, ktorým môžu byť aj predajne elektrospotrebičov. Do veľkoobjemových kontajnerov tiež nepatrí šatstvo. V meste sa nachádzajú kontajnery na zber starého šatstva, textílií a obuvi. Nepatrí tam tiež zelený odpad zo záhrad , ten sa v sezóne zbiera pravidelne v týždenných intervaloch. So zberom začalo mesto prvým marcovým týždňom.

V prípade, že necháte odpad umiestnený vedľa plného kontajneru, vytvárate čiernu skládku, za ktorú vám hrozia pokuty do 30 eur na mieste a do 100 eur v správnom konaní. „Pokuty hrozia aj občanom mimo Šale, ktorí sa prídu zbavovať odpadu k nám alebo občanom, ktorí do kontajnerov vyhodia nebezpečné odpady a odpady, ktoré tam nepatria,“ hovorí Martinček.

Ak ste svedkom podobných činov pri jarnom upratovaní, môžete ich nahlásiť hliadke mestskej polície na čísle 159. „Hliadky nevedia byť na všetkých stanoviskách naraz. V mnohých prípadoch páchatelia uvidia auto a z miesta odídu, odpad nevyhodia a počkajú, kým hliadka polície odíde,“ vysvetľuje problémy Martinček.

Lokality počas druhej a tretej fázy doplníme, keď budú zverejnené mestom. Bližšie informácie poskytne referát životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činnosti Mestského úradu v Šali (0918248690). Mesto zabezpečuje „jarné“ a „jesenné“ upratovanie na základe VZN o nakladní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Informácie k nakladaniu s odpadmi nájdete TU.

mh, ml
zdroj: mesto Šaľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *