Slovo Šaľanov

ISSN 1336–4065
EV 2999/09
Vydavateľ: Fantázia media, s. r. o., Kráľová nad Váhom
IČO: 46515381

Šéfredaktor: Ivan Aľakša
E-mail: redakcia@slovosalanov.sk 
Mobil: +421 905 238 895
Adresa redakcie: Slovo Šaľanov P. Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa

milan aľakša

PhDr. Milan Aľakša (1945 – 2017)

Zakladateľ časopisov Slovo Šaľanov aj Súkromný podnikateľ, šéfredaktor a vydavateľ

Jeho meno je navždy spojené so žurnalistikou nielen v meste Šaľa, ale v celom regióne bývalého okresu Galanta. Okrem podnikateľského časopisu Súkromný podnikateľ, ktorý založil už v roku 1990, krátko po nežnej revolúcii, stál pri zrode alebo rozvoji časopisov: Hlas Dusla, Víťazná cesta / Cesta, Slovo Šaľanom, Duslo info, Život v Sládkovičove, Mojmírovčan, Poľovník, Jazdím na propán-bután, Galantské noviny, SUZ Informačný spravodajca a Slovo Šaľanov. Aj vďaka nemu boli založené celoslovenské časopisy Jazdectvo a dostihy a Fantázia.

Celý svoj život zasvätil písaniu o ľuďoch, o vás (nás), Šaľanoch, v každom človeku vedel nájsť niečo zaujímavé a pozitívne, vedel sa vždy prihovoriť a aj vyčariť úsmev.

ivan-alaksa
Šéfredaktor/vydavateľ

Slovo Šaľanov som v roku 1996 spoluzakladal ešte ako študent žurnalistiky FFUK v Bratislave. Od roku 2005 som jeho šéfredaktorom a od roku 2016 vediem aj časopis Súkromný podnikateľ. V rokoch 1997-2011 som vydával jediný slovenský sci-fi časopis Fantázia, od roku 2005 vydávam knihy – literárne zborníky fantastických poviedok. Od roku 1995 mám na starosti grafickú úpravu inzercie, časopisov a publikácií vo vydavateľstve, podieľal som sa na tvorbe (prevažne grafickou úpravou) časopisov: Jazdectvo a dostihy, Mojmírovčan, Poľovník, Duslo info, Jazdím na propán-bután, Život v Sládkovičove, Galantské noviny a SUZ informačný spravodajca. Som zodpovedný aj za príjem inzercie v našich časopisoch.