Inzercia Slovo Šaľanov

 

Inzercia v tlačenom časopise Slovo Šaľanov

Vydavateľ nie je platcom DPH.

INZERCIA

rozmer v mm

cena 

1/24 str.

45 x 45

10,00 €

1/16 str.

90 x 30
alebo 45 x 65

15,00 €

1/14 str.

90 x 40

20,00 €

1/8 str.

90 x 65
alebo 190 x 30

30,00 €

1/6 str.

90 x 90

40,00 €

1/4 str.

90 x 130
alebo 190 x 65
alebo 45 x 270

65,00 €

1/3 str.

190 x 90
alebo 60 x 270

80,00 €

1/2 str.

190 x 130
alebo 93 x 270

125,00 €

1 strana

210 x 297
(+ 3 mm orez)

250,00 €

 

Inzercia web

Informujte sa ohľadom inzercie na redakcia@slovosalanov.sk alebo volajte +421905238895

Zverejnenie reklamného (PR) článku na internetovej stránke Slova Šaľanov: cena: 50 eur. Článok je možné doplniť videom, ďalšími fotografiami, infografikami a pod.

K dispozícii sú tiež reklamné bannery na stránke www.slovosalanov.sk v rozmeroch: 340 x 170 px a 700 x 130 px.

  • 340 x 170 px (pravý stĺpec na titulke webu) – 25 eur / týždeň
  • 700 x 130 px (v článkoch po rozkliknutí) – 25 eur / týždeň

Chcete inzerovať v Slove Šaľanov? Stačí vyplniť formulár.

Harmonogram uzávierok a tlače 2024 (orientačný)

Harmonogram je iba orientačný a v priebehu roka sa bude prispôsobovať situácii. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmien, aktuálny stav bude možné zistiť kontaktovaním redakcie.

vydanie č.

uzávierka

distribúcia

1/2024

29. 1.

vydané 9. 2. 2024

2/2024

26. 2.

vydané 11. 3. 2024

3/2024

25. 3.

8. 4.

4/2024

29. 4.

7. 5.

5/2024

27. 5. 4. 6.

6/2024

24. 6.

2. 7.

7/2024

26. 8.

3. 9.

8/2024

23. 9. 1. 10.

9/2024

28. 10.

5. 11.

10/2024 25. 11.

3. 12.