Inzercia Slovo Šaľanov a Súkromný podnikateľ

Cenník inzercie aktualizujeme, prosíme o strpenie.

Inzercia Slovo Šaľanov a Súkromný podnikateľ – časopis

Inzercia web

Informujte sa ohľadom inzercie na redakcia@slovosalanov.sk alebo volajte +421905238895 : Ponúkame vám možnosť zverejnenia článkov na internetovej aj facebookovej stránke Slova Šaľanov. K dispozícii sú tiež reklamné bannery na stránke www.slovosalanov.sk v rozmeroch: 340 x 170 px a 700 x 130 px.

Chcete inzerovať v Slove Šaľanov? Stačí vyplniť formulár.

Harmonogram uzávierok a tlače 2023 (pripravujeme)

Harmonogram je iba orientačný a v priebehu roka sa bude prispôsobovať situácii. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmien, aktuálny stav bude možné zistiť kontaktovaním redakcie.

Slovo Šaľanov uzávierka distribúcia
SŠ 1 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 2 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 3 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 4 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 5 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 6 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 7 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 8 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 9 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 10 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 11 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SŠ 12 / 2023 pripravujeme pripravujeme
Súkromný podnikateľ uzávierka distribúcia
SP 1 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SP 2 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SP 3 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SP 4 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SP 5 / 2023 pripravujeme pripravujeme
SP 6 / 2023 pripravujeme pripravujeme