Ako často v minulom roku Šaľania využívali infozákon a čo ich zaujímalo?

infožiadosti-šaľa
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Šaľania v minulom roku podali dokopy 50 žiadostí, ktorými žiadali Mestský úrad v Šali o informácie. Každý občan má právo na informácie, vyplýva to z ústavy aj zo zákona o slobode informácií. Samosprávy sú povinné odpovedať na infožiadosti občanov. 

Aké odpovede najčastejšie žiadali občania? 

Podľa informácií, ktoré nám podal Mestský úrad v Šali, bolo v minulom roku podaných 50 žiadostí. Žiadosti sa najčastejšie týkali tém ohľadom odpadu, parkovacích miest, zaujímali ich dotácie mesta, stavebné povolenia a územné rozhodnutia pre právnické osoby. V žiadostiach sa často vyskytovali aj otázky ohľadom participatívneho rozpočtu, dopravného generelu. Občanov zaujímala aj výška mzdy a odmien volených predstaviteľov mesta Šaľa.

Všetky žiadosti aj s odpoveďami nájdete na mestskej stránke www.sala.sk

Žiadosti podali aj občania mimo mesta Šaľa

O informácie nemusí mestský úrad požiadať iba občan mesta Šaľa. Mestský úrad v Šali informuje, že v minulom roku zaznamenali z 50 žiadostí – 13 žiadostí od občanov Šale a 37 žiadostí od občanov mimo nášho mesta.

Koľko odpovedí poskytlo mesto za rok 2020?

Mesto v minulom roku odpovedalo v plnom rozsahu na 44 žiadostí občanov z 50.

„Rozhodnutie o nevyhovení dostali 2 žiadosti, keďže mesto nemalo požadované informácie k dispozícii, rozhodnutie o čiastočnom vyhovení dostali ďalšie dve žiadosti a dve žiadosti boli odložené,“ informovala Slovo Šaľanov hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.

V roku 2019 bolo podaných iba 25 žiadostí, v roku 2018 občania podali 34 žiadostí, v porovnaní s minulým rokom teda hovoríme o náraste počtu žiadosti o informácie v našom meste.

 Koľko žiadostí nespĺňalo podmienky, potrebné na odpovede?

Na to, aby bolo možné odpovedať na žiadosť v plnom rozsahu, je potrebné, aby spĺňala stanovené podmienky. Žiadosť je možné podať ústne, písomne i elektronicky. Čo všetko musí vaša žiadosť obsahovať spolu so vzorom infožiadosti nájdete na slovensko.sk.

V prípade, že v žiadosti niečo chýba, mestský úrad je povinný poslať výzvu na doplnenie žiadosti. „Výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie informácií bola zaslaná celkovo 9-krát, pretože tieto žiadosti nespĺňali požadované náležitosti. Po doplnení výzvy boli informácie poskytnuté,“ informuje Hanesová.

V tomto roku bolo zatiaľ podaných 14 žiadostí 

 V roku 2021 bolo podaných k dňu 3. marca 2021 celkovo14 žiadostí, informuje Slovo Šaľanov Mestský úrad v Šali. Infožiadosti sa zatiaľ témami príliš nelíšia.

Občania sa pýtajú na stavebné povolenia , územné rozhodnutia pre právnické osoby, parkovacie miesta, výberové konania, a jednou z tém sú aj mzdy volených predstaviteľov mesta Šaľa. Novou témou bola vzhľadom na súčasný pandemický stav aktuálna otázka ohľadom počtu úmrtí v rokoch 2018 – 2021.

Red.
foto: pixabay.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *