Čo sa bude diať v CCE s vytriedeným odpadom?

cce šaľa
Čas čítania: 2 min

Dotrieďovacia hala bude zaberať vyše polovicu plochy CCE

Transparentne a otvorene o Centre cirkulárnej ekonomiky

Do okresu Šaľa prichádza Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) za 120 mil. eur. Najmodernejšie zariadenia centra budú ekologicky spracúvať odpad materiálovým dotrieďovaním a premenou na elektrickú energiu a teplo. Krajiny ako Dánsko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Rakúsko majú s takýmito zariadeniami bohaté pozitívne skúsenosti. Práve preto treba dať prednosť transparentným a skúsenosťami overeným informáciám namiesto šírenia poloprávd. Jedným z najrozšírenejších mýtov je, že odpad z domácností sa v CCE nebude materiálovo dotrieďovať, ale rovno premieňať na elektrickú energiu a teplo. Spýtali sme sa Ing. Mariána Christenka, generálneho riaditeľa ewia a.s.

Čo sa bude v CCE Šaľa diať s vyseparovaným odpadom z domácností?

Obyvatelia Šale a okolitých obcí pristupujú k triedeniu odpadu naozaj zodpovedne. Máme z toho radosť, pretože triedenie pri zdroji odpadu je najlepší, najefektívnejší a najlacnejší spôsob triedenia odpadu. Všetky ostatné spôsoby triedenia sú oveľa náročnejšie a kvôli spotrebovanej energii aj neekologické. Vytriedený odpad z kontajnerov však výrobcovia nedokážu bez úprav spracovať. To bude jedna z úloh Centra cirkulárnej ekonomiky.

Odpad z farebných nádob budeme pred tým, ako sa dostane späť k výrobcom, triediť, drviť, lisovať a viazať. Dotrieďovacia hala bude súčasťou CCE a bude tvoriť viac ako polovicu rozlohy celého centra. V CCE budeme spracúvať sklo, ktoré je možné 100 % opakovane recyklovať. Rovnako tak aj kovy. V prípade plastov, ktoré takisto budeme spracúvať, treba povedať, že ich recyklačný cyklus sa môže opakovať 3- až 5-krát. A súčasťou spracovateľského procesu v CCE bude aj papier so 4 až 7 recyklačnými cyklami.

Ďalší mýtus o tom, že v krajinách, kde sa odpad energeticky zhodnocuje, sa menej triedi, nie je pravdivý. Naopak, oba spôsoby spracovania odpadu (materiálové a energetické) sú od seba závislé. Ak sa recyklátorom pri spracovaní odpadu nahromadia tzv. nevyužiteľné zostatky (napr. izolácia pri spracovaní elektrických káblov), zastavujú svoje linky. Naposledy sa tak stalo koncom roka 2019, keď napr. Belgičania a Francúzi na niekoľko dní museli stopnúť recykláciu, pretože ZEVO zariadenia nestíhali spracúvať reziduálny odpad.

Pochybnosti o tom, či budeme v centre odpad triediť a ďalej spracúvať a či nebudeme znižovať motiváciu ľudí triediť, nemajú žiadnu logiku. Vytriedený a spracovaný odpad je pre nás ekonomicky zaujímavý. Navyše potvrdzuje myšlienku ekologického nakladania s odpadmi a znižovania jeho produkcie, ku ktorej sa hlásime.

ing marian christenko generalny riaditeľ ewia a. s.
Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ ewia a. s.

Máte aj vy záujem o viac informácií o prevádzke Centra cirkulárnej ekonomiky v okrese Šaľa? Pošlite nám otázku na info@ewia.sk.

 

Reklamný článok

 

Zanechajte komentár

avatar
  Odber  
Upozornite ma na