Do Šale sa zahraničný odpad voziť nebude. Je to zakázané, drahé a zbytočné

centrum cirkulárnej ekonomiky šaľa
Čas čítania: 2 min

Transparentne a otvorene o Centre cirkulárnej ekonomiky

Do okresu Šaľa prichádza investícia desaťročia – Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) spoločnosti ewia za 120 miliónov eur. Najmodernejšie zariadenia centra budú ekologicky spracúvať odpad materiálovým dotrieďovaním a premenou na elektrickú energiu a teplo. Krajiny ako Dánsko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Rakúsko majú s takýmito zariadeniami bohaté pozitívne skúsenosti. Práve preto treba dať prednosť transparentným a skúsenosťami overeným informáciám namiesto šírenia poloprávd.

Jedným z najrozšírenejších mýtov je tzv. dovoz zahraničného odpadu . Spýtali sme sa Ing. Mariána Christenka, generálneho riaditeľa ewia a. s.

Bude Centrum cirkulárnej ekonomiky v Šali spracovávať odpad zo zahraničia?

Jednoznačne nie, a to hneď z dvoch dôvodov: je to zakázané a pre nás aj zbytočné. Čo sa týka prvého argumentu, už pri navrhovaní samotného projektu sme s tým nerátali, pretože dovoz zahraničného odpadu pre náš typ zariadenia nemá oporu v legislatíve SR.

V Programe odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR je jasne vymedzené, že zariadenia, ktoré z odpadu vytvárajú elektrickú energiu a teplo podľa kategórie R1, na to môžu využívať iba domáci (slovenský) odpad. Teda nemôžu na tento účel dovážať zahraničný odpad. Ľudovo povedané, povolenie na dovoz zahraničného odpadu ministerstvo životného prostredia pre náš typ zariadenia nevydá.

Veľa sa teraz hovorí o dovoze zahraničného odpadu v podobe tzv. tuhého alternatívneho paliva (TAP). To však vôbec nie je určené pre zariadenia, aké bude v Šali, pretože TAP má vysokovýhrevné vlastnosti a môže mať na technológiu ZEVO devastujúci účinok.

Množstvo vyprodukovaného odpadu rastie

Navyše, dovoz odpadu zo zahraničia je pre nás logisticky a ekonomicky nezaujímavý a úplne ho vylučujeme. Je totiž známe, že vo všetkých regiónoch Slovenska prudko rastie produkcia domáceho odpadu. Napríklad v Nitrianskom kraji sa na hlavu dnes vyprodukuje 506 kg odpadu ročne, zatiaľ čo v roku 2017 to bolo o vyše 100 kg menej.

Podľa zvozovej štúdie vypracovanej k CCE Šaľa, bude na prevádzku bohato postačovať odpad, ktorý sa vytvorí v primárnej zvozovej vzdialenosti do 35 km alebo v sekundárnej zvozovej vzdialenosti do 50 km od CCE. Celý tento zvozový región momentálne produkuje 215 000 ton odpadu ročne. Z väčšej časti ide o odpad komunálny (157 000 ton), zvyšok je odpad priemyselný (58 000 ton).

Podľa analýzy sa už v roku 2025 (predpokladaný termín uvedenia CCE do prevádzky) vo zvozovom regióne vyprodukuje 307 457 ton a v roku 2035 dokonca až 413 196 ton komunálneho a priemyselného odpadu. Aj v prípade očakávaného rastu podielu recyklácie bude teda v regióne vyprodukovaný dostatok odpadu nielen na materiálové, ale aj energetické zhodnotenie v ZEVO.

Odpadu bude dokonca viac, ako sme pôvodne očakávali. Všetky laické a neoverené úvahy o zvoze odpadu z celého Slovenska alebo dokonca zo zahraničia sú preto postavené na vode a ich jediným účelom je strašiť ľudí.

Máte aj vy záujem o viac informácií o prevádzke Centra cirkulárnej ekonomiky v okrese Šaľa? Pošlite nám otázku na  info@ewia.sk

ING. MARIÁN CHRISTENKO

ing marian christenko generalny riaditeľ ewia a. s.Od roku 2015 pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT. V súčasnosti je taktiež generálnym riaditeľom spoločnosti ewia a. s., ktorá na Slovensko prináša koncept Centier cirkulárnej ekonomiky. V roku 2018 sa stal viceprezidentom celoeurópskej organizácie CEWEP, ktorá zastrešuje viac ako 500 Zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO) v Európe.


Reklamný článok

Zanechajte komentár

avatar
  Odber  
Upozornite ma na