Jesenné upratovanie začalo: Kde a kedy nájdete kontajnery?

jesenné upratovanie
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Prišla jeseň a s ňou jesenné upratovanie a príprava na zimné mesiace. Mesto Šaľa aj tento rok pristaví niekoľko kontajnerov na sídliská a ulice v Šali, vo Veči aj v mestských častiach Hetmín a Kilič.

Termíny jesenného upratovania:

 1. termín –  Šaľa I.                                       od 09. do 11. októbra 2020

 2. termín – Šaľa II.                                      od 16. do 18. októbra 2020

 3. termín – Veča + Hetmín a Kilič               od 23. do 25. októbra 2020

„Do nádob je zakázané ukladať biologický odpad zo zelene, elektroodpad, akýkoľvek stavebný odpad, pneumatiky a nebezpečné zložky odpadu. Veľkoobjemové kontajnery sa budú vyvážať priebežne po naplnení. Žiadame obyvateľov, aby vždy počkali na prázdny kontajner a neodkladali odpad mimo kontajnerov,“ vyjadruje sa hovorkyňa mesta Dajana Hanesová. 

Termíny s ulicami, kde nájdete kontajnery:

Šaľa  I.   –   od 9. do 11. októbra:

 1. Rozhranie Váhovej a Robotníckej
 2. Bottova – vnútroblok
 3. Partizánska – za DK Chemik
 4. Rozhranie SNP a Okružnej
 5. Hlboká – pri garážach
 6. Rozhranie Švermovej a Kráľovskej
 7. Rozhranie Murgašovej a SNP
 8.    Rozhranie Smetanovej a SNP
 9. Rozhranie Kráľovskej a Agátovej
 10. Rozhranie Partizánskej a Hlbokej
 11.   Rozhranie Švermovej a Kpt. Jaroša
 12. Murgašova x Agátová pri plote SAD
 13. Mostová
 14. Novomeského – vnútroblok
 15. 1. mája pred obytným domom
 16. 8. mája
 17. Pázmáňa pri 13 poschodových
 18. Jesenského – od Hlavnej oproti SEHATEX
 19. Rozhranie Jesenského a Jazernej

Šaľa  II.     od 16. do do 18. októbra:

 1. Nábrežná – pri artézskej studni
 2. Hviezdoslavova a Štefánika – vnútroblok
 3. Rozhranie Vinohradníckej a Družstevnej
 4. Rozhranie Štefánika a Školskej pri plote gymnázia
 5. Školská – pred amfiteátrom
 6. Družstevná – pred bytovkou PS
 7. Brezová – pri pekárni Varipek
 8. Železničná od býv. Recykly
 9. Rozhranie Gaštanovej a Družstevnej
 10. Orechová- pri kotolni
 11. Koniec ulice Javorovej pri trafostanici
 12. Jarmočná
 13. Kukučínova – pri kotolni
 14. Kukučínova – pri stanovišti kontajnerov
 15. Budovateľská pri škôlke
 16. Budovateľská – vedľa  Poplar-u
 17. Vlčanská medzi č. 4 a 6
 18. Rozhranie B. Němcovej a P.J. Šafárika
 19. Dolná
 20. Rozhranie J. Palárika – Družstevná
 21. V. Šrobára – vnútroblok

Mestská časť Veča  –   od 23. do 25. októbra:

 1. Komenského od Nitrianskej
 2. Komenského – pri kotolni
 3. Cintorínska vnútroblok
 4. Slnečná – oproti novému kostolu
 5. Nitrianska pri novinovom stánku
 6. Fr. Kráľa
 7. Fr. Kráľa- stred ulice pri RD
 8. Fr. Kráľa- koniec ulice pri garážach
 9. Koniec Hollého pri škole
 10. Narcisová
 11. Bernolákova  oproti 4-bytovke ZŠ
 12. Nivy – pri SOUCH
 13. Dlhoveská- na konci ulice vpravo
 14. Nitrianska – oproti Extrabenz (slepá ulica)
 15. Trnovecká pri trafostanici
 16. Jilemnického
 17. Hliník- na konci slepej ulice
 18.  a 19. Hospodárska  + Lužná ulica

Mestská časť Hetméň a Kilič  od 23. do 25. októbra:

V každej mestskej časti bude 1 ks kontajnera. Veľkoobjemový kontajner sa bude vyvážať priebežne po naplnení.

V prípade, že nestihnete jesenné termíny upratovania, celoročne viete odpad odovzdať na zberných dvoroch. 

 1. NA ZBERNOM DVORE  na Ul. Fr. Kráľa (pri kotolni) môžete odovzdať  veľkorozmerné odpady, triedené zložky (papier, plasty, sklo, kovy), drobný stavebný odpad (platí sa poplatok), elektroodpad a jedlé oleje.
  Prevádzkové hodiny: PO – PI: 9.00 – 17.00 hod.; SO: 8.00 – 14.00 hod.
 1. NA ZBERNOM DVORE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV v sídle spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o. na Diakovskej č. 26 môžete odovzdávať nebezpečné zložky komunálneho odpadu známeho zloženia.
  Prevádzkové hodiny:   PO-PI v čase od 7.30 do 14.30 hod.

Zdroj: Mesto Šaľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *