Koľko emisií vyprodukuje CCE Šaľa?

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 4 min

Projekt Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa sa v poslednom čase skloňuje v každodennej komunikácii Šaľanov. Súčasťou projektu CCE je aj Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) v ktorom prichá­dza k energetickému zhodnocovaniu odpadu, ktorému sa hovorí aj „spaľovanie“. Aj preto sú jednou z najčastejšie diskutovaných tém emisie, ktoré bude CCE produkovať. Na nasledujúcich riadkoch sme sa rozhodli vniesť do tejto otázky viac svetla.

V článku nájdete odpovede na tieto otázky:

  • Ako vznikajú emisie z energetického zhodnocovania?
  • Ako ZEVO redukuje emisie na minimum?
  • Ako sa emisie v ZEVO kontrolujú?
  • Prečo sa energetického zhodnocovania odpadu netreba báť?

Hneď na úvod si pomenujme niekoľko faktov. V celom svete je momentálne vo výstavbe alebo v procese prípravy viac ako 100 zariadení ZEVO. Ide o krajiny ako Cyprus, Malta, Srbsko, Mexiko, viaceré africké krajiny či Veľká Británia. Len v Číne je ročne uvedených do prevádzky viac ako 40 takýchto zariadení.

Čo všetky tieto krajiny spája? Rovnako ako Slovensko majú negatívny imidž „skládkových veľmocí“, teda krajín, ktoré väčšinu odpadu skládkujú a spôsobujú tým životnému prostrediu i zdraviu obyvateľstva obrovské škody. Avšak tieto krajiny sa rozhodli éru skládkovania ukončiť a odpad presmerovať do moderných zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO), kde sa z neho bude vyrábať elektrická energia a teplo.

Rovnako to momentálne vyzerá aj v Poľsku. Naši severní susedia majú dnes 9 existujúcich zariadení ZEVO, z ktorých 6 bolo postavených v poslednej dobe. Navyše 3 ďalšie zariadenia sú v procese prípravy. Len v Európe funguje takýchto zariadení už vyše 500. Aká je situácia na Slovensku?

Od roku 1991 u nás nevzniklo ani jedno zariadenie ZEVO, namiesto toho odpad „veselo“ skládkujeme na viac ako stovke skládok, čo znamená, že vyše 1 mil. ton odpadu ročne zakopeme pod zem. A práve pri skládkach môžeme tému emisií načať.

Ako vznikajú emisie z energetického zhodnocovania odpadu?

Pri každom procese spaľovania alebo horenia, a to nielen odpadov, vznikajú emisie, čiže ľudovo povedané „dym“.

Ak horí skládka odpadov, horí samo­voľne, neriadene a uvoľňuje sa obrovské množstvo emisií voľne do ovzdušia. Víkendový požiar skládky vyprodukuje niekoľkonásobne viac emisií ako celoročná prevádzka ZEVO. A to si zoberme, že máme na Slovensku viac ako 100 skládok, pričom bolo v r. 2019 evidovaných cez 200 požiarov skládok.

 „Víkendový požiar skládky vyprodukuje niekoľkonásobne viac emisií ako celoročná prevádzka ZEVO…“

Čo si vyberieme v 21. storočí?

horiacaskládka
Emisie z horiacej skládky sa šíria bez kontroly a majú devastačný efekt na ovzdušie.

zevo
Emisie v zariadení ZEVO sú pod kontrolou vďaka najmodernejšej technike.

Skládky navyše uvoľňujú do ovzdušia emisie aj keď nehoria. Týmto emisiám sa hovorí LFG alebo skládkový plyn. Ide o nebezpečný mix škodlivých látok s vysokým pomerom metánu a CO2. Prečo o skládkovom plyne veľa ľudí ani netuší? Lebo je neviditeľný. A ako sa hovorí: „Čo oči nevidia, to srdce nebolí“.

Vráťme sa však k horeniu. Ponúka sa otázka: Ak už má odpad zhorieť, nie je rozumnejšie mať celý proces pod kontrolou? Riadiť ho počítačom v uzavretom prostredí a využiť uvoľnenú energiu v náš prospech? A spaliny, teda ten dym, vyčistiť špičkovým zariadením, ktoré sa používa aj v najvyspelejších zariadeniach vo Viedni, Helsinkách, či Kodani?

Poďme si to vysvetliť. Odpad v ZEVO na rozdiel od skládky horí v uzavretom prostredí kotla a to v regulovaných podmienkach. Ako je vidieť na príkladoch skládok, odpad horí sám a nie je potrebné prikurovať plynom. Pri teplote viac ako 900° C prichádza k dokonalému prehoreniu odpadov.

Vzniknutá energia ohrieva vodu, premieňa ju na paru a tá poháňa turbínu generátora, čím sa vyrába elektrická energia. Čiže princíp funguje na báze paroplynového cyklu. A to ešte nie je všetko. Použitá para sa skondenzuje na horúcu vodu, ktorou sa vykurujú domácnosti alebo priemyselné podniky. Len pre zaujímavosť, v Košiciach má teplo z odpadu približne 2 400 domácností.

Ako ZEVO redukuje emisie na minimum?

Ale vráťme sa k emisiám, ktoré produkuje ZEVO. Tie po dôkladnom prehorení odpadu putujú cez systém 4-stupňového čistenia spalín, kde sa takmer kompletne vyčistia. Aj vďaka tomu vo výsledku vychádzajú z komína ZEVO bezpečné emisie, ktoré sú oveľa nižšie ako v prípade výroby energie z hnedého uhlia, či drevnej štiepky.

Emisie zo ZEVO sú na porovnateľnej úrovni výroby tepla z plynu, ktorý je považovaný za najekologickejší a mimoriadne rozšírený fosílny zdroj energie. Príkladom sú plynové teplárne v každom meste Slovenska, vrátane sídlisk a rodinných domov.

Ako sa emisie v ZEVO kontrolujú?

Čo sa deje ďalej? Vyčistený dym putuje do komína, kde sú všetky jeho parametre merané a reálne sa dostanú do ovzdušia nasledujúce emisie: dusík ako neškodný a najzastúpenejší prvok v zemskej atmosfére (65%), potom CO2 (9%), kyslík O2 (7%) a vodná para (17%).

Zvyšok tvoria minimálne podiely chemických prvkov a zlúčenín CO, NOx, SO2, TZL a iné. Napríklad z TZL (tuhé znečisťujúce látky) sa do ovzdušia dostanú pri spracovaní jednej tony odpadu len 2 gramy.


K údajom z komína má prostredníctvom AMS (Automatizovaný monitorovací systém) nepretržitý prístup Slovenská inšpekcia životného prostredia spolu s verejnosťou.

Zaujímavosťou je aj to, že pri spracovaní odpadu až 78 % emisií produkujú skládky. Podľa Eurostatu ďalších 19 % vzniká pri spracovaní odpadových vôd a kalov a iba 3 % vznikajú pri energetickom zhodnocovaní odpadu v zariadeniach ZEVO.

Prečo sa energetického zhodnocovania odpadu netreba báť?

Je pravda, že zariadenie ZEVO produkuje emisie. Ak by sme tvrdili opak, išlo by o klamstvo, ku ktorému sa žiadna seriózna spoločnosť nezníži.Treba sa však detailne pozrieť na to, koľko emisií ZEVO produkuje v porovnaní s inými prevádzkami. Vo všetkých vyspelých krajinách to už dávno pochopili, a preto v nich táto téma nevyvoláva strach, zmätok a emócie, na rozdiel od Slovenska.

Ku klamstvám a zavádzaniu sa, žiaľ, častokrát uchyľujú tí, ktorí proti tech­no­lógii ZEVO bojujú, pričom ne­mô­žu poprieť, že emisie zo ZEVO sú na úrovni spaľovania zemného plynu. Rovnako musia akceptovať fakt, že výroba energie z odpadov je absolútne bežná a akceptovaná prax.

Ak hovoríme o šírení klamstiev, máme na mysli niekoľko „aktivistov“, ktorých činnosť nemá s úprimným občianskym aktivizmom nič spoločné. V snahe o lacné PR používajú argumenty, ktoré vychádzajú z neoverených konšpiračných teórií, ich vyjadrenia sú plné zavádzania bez faktických argumentov a odbornej skúsenosti.

Napriek tomu, že v slušnej spoločnosti nemá na vedomé šírenie lží zmysel reagovať, rozhodli sme sa v tomto prípade urobiť výnimku a všetky klamstvá jedno po druhom popierame faktami na našom Facebooku ewia CCE Sala.

V prípade záujmu o viac informácií ohľadom projektu CCE Šaľa sme kedykoľvek k dispozícii na info@ewia.sk. Informácie nájdete aj na facebookovej stránke CCE Šaľa a na ewia.sk

Reklamný článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *