Majme vždy na zreteli človeka, Šaľana či Večana, odkázal poslancom staronový primátor

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 3 min

Majme vždy na zreteli človeka, občana, Šaľana či Večana, majme na zreteli naše tradície, zvyky a viac ako tisícročnú históriu. Staronový primátor Šale Jozef Belický to povedal na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. „Majme na zreteli všetko to bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia a s tým vedomím rozvíjajme Šaľu, ktorá je naším domovom,“ uviedol primátor Belický.

Dôvera je veľmi adresná

„Prvý muž“ mesta v príhovore poďakoval zapisovateľke a všetkým členom volebných komisií za ich prácu počas komunálnych volieb. Zablahoželal všetkým zvoleným poslancom, že „získali dôveru občanov mesta,“ aby ich zastupovali pri správe veci verejných. Pripomenul, že táto dôvera je veľmi adresná, pretože každý volič musel dať krúžok práve na vaše meno v presvedčení, že ho budete zastupovať tak, ako by tu bol on sám.

Podotkol, že pred štyrmi rokmi vyslovil prianie a túžbu, aby poslanci vykonávali svoj mandát tak, že sa i po skončení funkčného obdobia nebudú hanbiť pred svojimi rodinami, blízkymi i verejnosťou. „Som presvedčený, že sa nám to z veľkej časti podarilo. (…) Svedčí o tom výsledok volieb,“ uviedol s tým, že dôveru občanov opäť získalo 15 rovnakých poslancov.“ Poďakoval všetkým za dôveru a hlasy a tým, ktorí sa volieb zúčastnili. Ocenil i podporu vlastnej rodiny a volebného tímu poďakoval za prípravu vo voľbách.

V Mestskom zastupiteľstve v Šali bude šesť nováčikov. Primátor Belický verí, že budú „novou energiou pre rozhodovanie samosprávy a že sa stanú súčasťou pozitívnych zmien, ktoré sa v našom meste dejú.“ Poznamenal, že funkčnosť a výsledky samosprávy nie sú len výsledkom práce primátora a zastupiteľstva. Poďakoval preto svojím kolegom z Mestského úradu, Mestského kultúrneho strediska, Mestskej polície a organizáciám v správe mesta. Ocenil i prácu učiteľov, zamestnancov a riaditeľov škôl a mestskej MeT spoločnosti. Vyzdvihol tiež spoluprácu s orgánmi štátnej správy na území mesta, združeniami, politickými stranami, podnikateľskou obcou i zamestnávateľmi na území mesta Šaľa.

 Uplynulé roky boli náročné

Uplynulé štyri roky boli podľa staronového primátora „skutočne náročné“. Tvrdí, že bez spolupráce, vzájomného pochopenia a podpory by ich „určite neboli zvládli“. Povedal, že najmä posledné dva roky boli poznačené epidémiou, infláciou, vojenským konfliktom za našimi hranicami a utečeneckou krízou, abnormálnym nárastom cien energií, ale aj neistotou pochádzajúcou z rozhodnutí a konania najvyšších štátnych orgánov.

„O to väčšia zodpovednosť dolieha na plecia samospráv, pretože politické elity štátu, žiaľ, prestávajú poskytovať občanom istotu,“ uviedol primátor Belický. „Popritom sa vyrovnávame s negatívnymi ekonomickými dopadmi rozhodnutiami štátu na rozpočet samospráv, ukladaním povinností, ktoré nie sú štátom finančne zabezpečené a prijímaním kľúčových rozhodnutí na poslednú chvíľu alebo vôbec, čo paralyzuje akúkoľvek možnosť dlhodobého alebo aspoň strednodobého plánovania,“ uviedol.

zdroj: mesto Šaľa

Napriek problémom však primátor tvrdí, že sa mestu podarilo „vysporiadať sa so cťou so všetkými úlohami, ktoré samospráva v spoločnosti má plniť i úlohami, ktoré sme síce nemali plniť, ale ich realizácia skončila u nás,“ povedal ďalej vo svojom príhovore. Zdôraznil, že sa v meste zrealizovali plány a „predvolebné sľuby, ktoré sme dali občanom pred minulými voľbami“.

Pokračoval, že radnicu čaká množstvo projektov a plánov, ktoré sú rozpracované alebo prebieha ich realizácia. „Čakajú nás nové výzvy v oblasti diverzifikácie zdrojov energie, energetickej bezpečnosti a efektívnosti, pokračovania v efektívnosti majetku, ako aj ďalšie zlepšenie poskytovania služieb. Čakajú nás výzvy, o ktorých dnes nevieme, a ktoré budú novými príležitosťami dynamizovať rozvoj mesta,“ povedal.

 Potreby a vízie

Primátor Belický verí, že „spoločne udržíme transparentnosť, otvorenosť, ale aj ústretovosť v konaní samosprávy“. „Zlepšíme tradičné a otvoríme nové kanály pre intenzívnu, konštruktívnu diskusiu s verejnosťou,“ načrtol jeden z cieľov. Pripravení tiež podľa vlastných slov „naďalej zvyšovať“ úroveň podmienok pre vzdelávanie a výchovu našich detí, pre šport i kultúru v meste.

Myslí, že je tiež potrebné nevyhnutne rozšíriť možnosti nájomného bývania pre mladé rodiny, podporiť individuálnu bytovú výstavbu, systematicky investovať do zdravého životného prostredia, podporiť investície poskytujúce nové pracovné príležitosti, ale aj vytvárať podmienky pre dôstojnú starobu a pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. „Pri napĺňaní týchto cieľov vám prajem pevné zdravie, dostatok síl a odvahy prijímať nielen populárne, ale zodpovedné rozhodnutia a radosť z úspechov, ktoré sa nám podarí spoločne docieliť,“ dodal primátor Belický.

S poslancami sa primátor rozlúčil veršom piesne Mesto v Nás od skupiny Komajota: „Cesty vedú tam aj späť,  milión miest núka svet, no len jedno nám zlomí hlas, je to mesto, čo je v nás. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť,“ dodal staronový primátor Jozef Belický, ktorý v komunálnych voľbách uspel spomedzi štyroch kandidátov.

(ml)
foto: mesto Šaľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *