MENERT spol. s r. o. oslávila svoje 30. výročie

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 3 min

Spoločnosť MENERT bola založená v roku 1991 Ing. Miroslavom Wöllnerom, MBA. Sídli na Hlbokej ulici v Šali. Minulý rok oslávila svoje 30. výročie založenia, kvôli nepriaznivej pandemickej situácii bolo možné jej úspechy spoločne osláviť až tento rok.

Za 30 rokov sa dôvodov na oslavu nazbieralo viac než dosť. Počas tohto obdobia spoločnosť ukončila úspešné projekty, získala množstvo ocenení aj certifikátov. V roku 2002 sa MENERTU ako prvému na svete úspešne podarilo zrealizovať obchod s emisnými kvótami skleníkových plynov v zmysle podmienok Kjótskeho protokolu.

Spoločnosť zamestnáva vyše 200 zamestnancov

Začiatky MENERTU boli skromné, no z malej rodinnej firmy sa stal postupom času úspešný podnik rozdelený do štyroch divízií. V súčasnosti zamestnáva vyše 200 interných a desiatky externých zamestnancov. Počiatočné podnikateľské aktivity boli zamerané na montáž meračov tepla. Spoločnosť však postupne rozšírila služby o celý rad odborných činností pre bytovo komunálnu sféru a priemysel.

V súčasnosti predstavuje spoľahlivého partnera v oblasti automatizácie, merania a regulácie priemyselných procesov. Zaoberá sa aj strojárskou a zámočníckou výrobou, stavebnou činnosťou, výstavbou centrálnych zdrojov tepla i metrologickými službami. V roku 2019 vyrobila tisíc kusov zo špeciálneho izotermického kontajnera, tie pomocou navigačnej techniky zabezpečujú bezpečné pristátie lietadiel na letiskách po celom svete. Okrem iného pôsobí aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy a vodohospodárstva.

Tisíci izotermický kontajner.

Významné ocenenia

Za svoje zásluhy získala spoločnosť viacero významných ocenení. Jedným z nich je aj Cena mesta Šaľa, ktorú MENERTU udelil primátor Mgr. Jozef Belický v roku 2002. Ďaľším významným ocenením je aj Veľká cena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory GRAND PRIX SCCI za podporu spoločensky a sociálne prospešných aktivít a uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

Ocenenie za mimoriadny prínos pre mesto a úspešnú dlhoročnú spoluprácu firma získala aj od generálneho riaditeľa chemického podniku Duslo, a. s. Šaľa. Ďalšie ocenenie primátorom mesta Šaľa prišlo v roku 2018, a to za rekonštrukciu Mestského úradu v Šali s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy. V minulom roku spoločnosť dostala Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj Slovenskej ekonomiky a podnikania od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Ocenenie primátorom mesta Šaľa.

Spoločenská zodpovednosť firmy

Spoločnosť tiež získala certifikácie na základe normy ISO. Jedným z nich je aj certifikát kvality za účelne vybudovaný a udržiavaný systém kvality, certifikát environmentálneho manažérskeho systému a certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Od roku 2020 je MENERT registrovaný aj v Spoločenstve pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v rámci nadstavby environmentálneho správania. Spoločnosť nezabúda ani na spoločenskú zodpovednosť a pravidelne sponzoruje nie len rôzne podujatia v regióne, ale aj ľudí v núdzi.

Počas 30-tich rokov pôsobenia na trhu spoločnosť úspešne zrealizovala množstvo projektov v oblasti energetiky a priemyslu na Slovensku i v zahraničí. MENERT však nezabudol ani na svoje mesto Šaľa. Počas svojej existencie zrekonštruoval vlastné centrálne zdroje vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie na ulici Pazmánya a Kukučínovej.

Zrekonštruoval aj kotolňu v Šali – Veči na ulici Komenského. Postaral sa o premenu Základnej školy Jozefa Murgaša na Hornej ulici a Základnej školy Jozefa C. Hronského na Krátkej ulici. Jedným z najúspešnejších diel bol prvý developerský projekt – výstavba polyfunkčného domu POPLAR na Budovateľskej ulici, kde si našlo domov až 60 domácností a 12 podnikateľských subjektov.

Polyfunkčný dom POPLAR.

MENERT postavil aj dve robotnícke ubytovne. Zrekonštruoval Šaliansky Mestský úrad a len nedávno premenil Dom kultúry v Šali na modernú budovu, ktorá môže suverénne konkurovať akémukoľvek inému kultúrnemu domu na Slovensku. V súčasnosti spoločnosť dokončila rekonštrukciu výmenníkovej stanice na Mostovej ulici a v týchto dňoch rieši výmenu rozvodov tepla pre Mestskú tepláreň v Šali.

Dom kultúry Šaľa.

MENERT spol. s r. o. poskytuje klientom širokú škálu produktov a služieb. Bohaté odborné skúsenosti pracovníkov firmy umožňujú zabezpečovať kompletnú ponuku aktivít spojených s projektovaním a výstavbou energetických zdrojov a rozvodov tepla, výstavbou, obnovou a zatepľovaním budov, meraním, reguláciou a údržbou energetických a chemických zariadení, ako aj iných technologických procesov.

www.menert.sk
menert@menert.sk
 +421 31 771 46 48  

 

Reklamný článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *