Mesto začína s celoplošným zberom kuchynského odpadu

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Vo februári minulého roka začalo mesto s pilotnou fázou zberu kuchynského odpadu na sídlisku Váh v Šali. Táto povinnosť mestu vyplýva z novely Zákona o odpadoch 460/2019 Z. z. Po pilotnej fáze, do ktorej sa zapojilo 1349 domácností, začína tento rok mesto so zberom kuchynského odpadu v celom meste. Obyvatelia rodinných domov si majú prevziať zberné nádoby na odpad osobne.

 S celoplošným zberom kuchynského odpadu sa na sídliskách v našom meste začne už budúci týždeň. Pri rodinných domoch je situácia iná. Obyvatelia si musia prevziať 10-litrové nádoby na Zbernom dvore vo Veči osobne. Na mieste stačí nahlásiť meno a adresu.

Vedierka si musí prevziať aspoň polovica domácností

 „Vedierka si zatiaľ prevzalo len približne 400 domácností z rodinných domov. Celkový počet vedierok pre rodinné domy je 1950. S vývozom kuchynského odpadu spred rodinných domov začne mesto až keď si prevezme aspoň polovica domácností vedierko určené na zber tohto odpadu,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Šaľa Erika Kollerová.

Zberný dvor vo Veči funguje počas pracovného týždňa v čase od 9.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod.

Vedierka pre rodinné domy.

Ak niekto zo zdravotných dôvodov nevie vedro osobne prevziať a nemá nikoho, kto by to spravil zaňho, môže telefonicky kontaktovať Mestský úrad v Šali, ktorý zabezpečí, aby mu vedro priviezla vývozná spoločnosť. „Dôrazne však prosíme obyvateľov, aby tento ústretový krok zo strany mesta nezneužívali,“ apeluje na občanov mesto.

Vyzbierali 28,98 ton kuchynského odpadu

 Počas pilotnej fázy vyzbieralo 1349 domácností 28, 98 ton kuchynského odpadu. „Z celkového objemu komunálneho odpadu vytriedili obyvatelia niečo vyše 10 %. Ľudia boli disciplinovaní a do hnedých kontajnerov vyhadzovali len to, čo tam patrí. Žiadne väčšie problémy sme počas pilotnej fázy nezaznamenali,“ vyjadrila sa Petronela Vižďáková, z referátu pre životné prostredie MsÚ Šaľa.  .

Mesto za vývoz kuchynského odpadu zaplatí 627 473 eur

Vývoz kuchynského odpadu zabezpečovala v pilotnej fáze spoločnosť Envi-Geos Nitra, s. r. o., ktorá bude v zbere pokračovať na základe výsledku verejného obstarávania aj tento rok.  Na základe zmluvy mesto zaplatí za služby 627 473 eur na dobu 17 mesiacov.


Suma zahŕňa prenájom zberných nádob v počte 168 kusov pre sídliská v objeme 240 litrov a 1950 kusov zberných nádob v objeme 10 litrov pre rodinné domy. Spoločnosť bude odpad vyvážať raz týždenne a bude mať na starosti aj umývanie nádob, a to 5-krát do roka, 7-krát za obdobie trvania zmluvy.

Kuchynský odpad sa bude tak ako doteraz vyvážať do bioplynky v Bošanoch.

Väčšie nádoby na sídliskách

V prvej pilotnej fáze na sídlisku Váh boli umiestnené na kontajnerové stojiská 120-litrové nádoby, tie budú nahradené 240-litrovými. „Nové nádoby na kuchynský odpad budú väčšie a prieduchy budú mať iba vo vrchnej časti, aby z nich nevytekali tekutiny, ktoré vznikajú z kuchynského odpadu,“ povedala pre médiá Erika Kollerová.

Prieduchy iba v hornej časti kontajnerov.

Deratizačné stanice na hlodavce

Mnohí občania vidia pri kuchynskom odpade problém s hlodavcami. Mesto bude túto situáciu riešiť inštaláciou deratizačných staničiek na kontajnerových stojiskách. „Budú prichytené tak, aby sa k nim nedostalo iné zviera a bude v nich umiestnená otrava na hlodavce,“ hovorí Petronela Vižďáková z referátu pre životné prostredie MsÚ Šaľa.  Deratizačné stanice budú umiestnené na sídliskách v Šali i vo Veči.

Čo patrí a čo nepatrí do zberných nádob na kuchynský odpad? 


mh
zdroj: mesto Šaľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *