Na šalianskom mestskom cintoríne chcú vybudovať dve nové urnové steny

cintorín šaľa
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Na šalianskom mestskom cintoríne chcú vybudovať dve nové urnové steny. Nachádzať by sa mali v blízkosti tabule s menami zosnulých osobností Šale, oznámila radnica.  O zámere rozhodnú na júnovom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva. Mesto píše, že ak ho schvália, steny by chcelo postaviť na jeseň. Ak sa osvedčia, nevylúčila postaviť ďalšie. Nebude tiež chýbať úprava okolia vrátane lavičky.

„V súčasnosti stúpa záujem ľudí o kremáciu svojich zosnulých blízkych. V mestských cintorínoch preto postupne pribúdajú urnové steny, tzv. kolumbáriá. Takéto dôstojné miesto posledného odpočinku plánuje vybudovať aj vedenie mesta Šaľa,“ napísalo na webe mesto Šaľa.

V prvej etape by chcelo postaviť dve steny. „Jedna takáto stena by mala ponúknuť 24 urnových schránok. K dispozícii bude tak celkovo 48 miest,“ uviedla radnica. Steny kolumbária majú byť obložené čiernym mramorom, predná doska, určená na nápis, bielym mramorom. „Po realizácii neostanú urnové schránky otvorené. Budú uzavreté spomínanou prednou doskou. Upraví sa aj okolie kolumbária – pribudne tu lavička a pozostalí budú môcť zapáliť symbolickú sviečku,“ dodalo mesto Šaľa.


Šalianske cintoríny v latinských dokumentoch

Cintoríny na území Šale sa spomínajú vo viacerých latinských dokumentoch. V cintoríne pri kostole zo začiatku 15. storočia boli dve krypty. Kto chcel byť pochovaný v kryptách, musel zaplatiť tri floreny, kto v kostole, musel zaplatiť 12 florenov. O pochovávaní v kostole rozhodoval predstavený cirkevného rádu, uvádza tabuľa na mestskom cintoríne v Šali.

Zmienku o cintorínoch nájdeme aj v listine, v ktorej sa spomína výstavba vojenskej pevnosti v rokoch 1665 – 1667. Pri výstavbe pevnosti sa používal aj materiál z oplotenia cintorína.

V matrike z roku 1715 sa uvádza umiestnenie cintorína ,extra oppidum,“ „extra portas,“ čiže mimo sídla, za bránami obce. Presné miesto tohto cintorína nepoznáme.

Viac informácií o cintorínoch v Šali sa dozvedáme z kanonickej vizitácie z roku 1779. V nej sa uvádzajú tri cintoríny. Jeden sa nachádzal pri kostole, druhý vedľa verejnej cesty asi na 1 hodinu chôdze pri brode cez rieku Váh. V tomto cintoríne pochovávali kalvínov, evanjelikov, žobrákov, inovercov, bedárov.

Na tomto cintoríne sa nachádzal aj vysvätený kríž s ukrižovaným Kristom. Tretí cintorín sa nachádzal mimo sídla, asi na štvrť hodiny chôdze. Je známa aj rozloha tohto cintorína (125 siah x 45 siah).

Jozef II. zakázal pochovávať pri cintorínoch

Cintorín bol obkolesený svahom, jarkom a stromoradím. Presné miesto nie je známe. Možno predpokladať, že tento cintorín sa nachádzal pravdepodobne na mieste terajšieho cintorína. Umocňuje to aj skutočnosť, že koncom 18. storočia panovník Jozef II. zakázal pochovávanie v blízkosti kostolov, čím prišlo k zriaďovaniu cintorínov na iných miestach.

Viac informácií nájdeme z doby výstavby terajšieho kostola sv. Margity Antiochijskej z rokov 1828 – 1829. Z krypty kostola boli 18. 4. 1828 prenesené na cintorín pozostatky dvoch kňazov – Štefana Saala a Gabriela Ernyeiho. Prenesené boli aj viaceré neidentifikované kostrové pozostatky.

Na cintorín bol 17. mája 1828 prenesený kríž, ktorý dovtedy stál pred kostolom. Terajší dom smútku bol dokončený v roku 1979, v prednej časti cintorína sa začalo pochovávať v roku 1993. Okrem mestského cintorína sa v katastri mesta nachádzajú dva cintoríny vo Veči (okolo kostola na Pribinovom námestí a židovský cintorín na Nitrianskej ulici). Cintorín sa nachádza aj v osade Hetméň.

(ml)
Poznámka: V texte sú využité informácie z článku mesta Šaľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *