Nahnevaní starostovia odmietajú pochybný projekt plazmovej spaľovne pri Seliciach

Čas čítania: 3 min

V piatok 24. 4. 2020 sa na Obecnom úrade vo Vlčanoch stret­li starostovia šiestich obcí, ktorých sa plánovaný projekt Zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice dotýka. Starostky obcí Tešedíkovo, Diakovce a Neded a starostovia Vlčian, Žihárca a Zemného rokovali o ďalšom spoločnom postupe k projektu, ktorý vo svojom regióne odmietajú.

projekt-plazmovej-spalovni-selice

Pochybná investícia

„Poštou sme v lete minulého roka dostali zámer a až vtedy sme sa dozvedeli, že neďaleko našich obcí chcú stavať nejakú gigantickú príšeru,“ hovorí starosta Vlčian Ing. János Restár. „Mali sme k tomu podať stanoviská, čo nebolo jednoduché, lebo nie sme odborníci, v tejto problematike sa nevyznáme. Ani sme nepoznali odborníkov, ktorí by nám v tom vedeli pomôcť.“

Plazmová spaľovňa by mala stáť v katastri obce Selice, avšak na opačnej strane Váhu, takže najbližšie postihnuté obce sú Žihárec, Vlčany a Tešedíkovo. Väčšinu informácií, ktoré o projekte majú, získali z údajov k procesu EIA zverejnených na internete. Kto je za celým projektom, koľko to bude stáť, aké skúsenosti má realizátor projektu s danou technológiou – to sú otázky, ktorých odpovede nepoznajú.


starostovia obcí rokuju o plazmovej spalovni


„Ja, ako krajská poslankyňa, vôbec neviem o tom, že by na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja toto niekto prerokovával,“ hovorí Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka Tešedíkova. „Celá táto investícia je pochybná.“ Dôveru nezvyšuje ani fakt, že pôvodne bol zámer plazmovej spaľovne SPV Dálovce pretláčaný v Šamoríne a Poltári, nikde však nakoniec neprešiel.

Kto je SPV Dálovce?

Dodnes zástupcovia firmy SPV Dálovce, s. r. o. riadne nekomunikujú. „Je to jednoosobová eseročka, ktorá za tým formálne stojí a banskobystrická spoločnosť Ineco, ktorá vypracovala materiál, je tam však nejasné investičné pozadie a my nemáme na koho sa obrátiť. Je to zvláštne, že my ako starostovia máme hľadať kontakt na pani konateľku, v skutočnosti by nás mali kontaktovať oni…“ dopĺňa starostka Nededu JUDr. Henrieta Selmecziová.

Spoločnosť, ktorá tu chce realizovať projekt za desiatky miliónov eur mala pritom v roku 2018 stratu 17-tisíc eur a jej bývalá majiteľka a teraz konateľka skončila pred dvomi rokmi v konkurze. Spoločnosť teraz vlastní jej dcéra. Podľa starostov môže ísť o „fantómový projekt“, ktorý ministerstvo najskôr schváli a až následne sa bude ponúkať na predaj niekomu, kto zaň zaplatí.

„Ja som sa s tou pani konateľkou videl na ministerstve,“ dopĺňa starosta Vlčian. „Potom na začiatku roka sa mi ozvala, že by sa so mnou chcela stretnúť. Dohodli sme si termín a v ten deň ráno mi poslala správu, že musí ísť k zubárovi. Odvtedy je ticho.“

Zvláštna (ne)komunikácia – Schvaľovanie narýchlo?

Starostovia sa obávajú, že tí, ktorí chcú projekt pretlačiť, dnes využívajú situáciu s pandémiou korona vírusu a schvália projekt „za zatvorenými dverami“.

„Výzvu na verejné prerokovanie materiálu sme dostali krátko po začiatku vládnych opatrení proti šíreniu korona vírusu a dostali sme to takým spôsobom, že to bolo „pod úroveň,“ hovorí starosta Vlčian, čo dokresľuje aj starostka Nededu: „Večer o pol ôsmej zazvonil našej ekonómke na dome kuriér, že na bráne jej nechal obálku. Bez prevzatia a iných náležitostí. Bol to hrubý rozsiahly materiál, ktorý sme mali dať občanom na verejné prerokovanie a do 30 dní by sme sa k tomu mali vyjadriť. Takýmto spôsobom to dostali všetky dotknuté obce.“

„Keby som aj chcel urobiť verejné prerokovanie,“ sťažuje sa Alajos Baranyay, starosta Žihárca, „do kul­túrneho domu s ľuďmi rozostavenými 4 metre od seba sa zmestíme dvadsiati. Načo to vôbec pretláčajú v tejto dobe, prečo to neostane až po tejto mimoriadnej situácii?“


miesto, kde by sa mala spalovna nachádzať


Dole po rieke Váh je aj obec Zemné. „Nás ani neoslovili, napriek tomu, že sme k tomu blízko, no sme už novozámocký okres,“ hovorí jej starosta Ing. János Bób.

Do Tešedíkova prišla žiadosť o zverejnenie až 25. marca, keď už pandémia bola v plnom rozmachu. „V takej dobe nám prišiel list na verejné prerokovanie tak rozsiahleho materiálu – v čase, keď nariadenie Vlády SR znelo, že máme obmedzovať prístup na úrady a aby sa ľudia nezdružovali,“ hovorí starost­ka obce.

Pochybná kategória odpadu

K najnejasnejším patrí v dokumente podľa starostov zahmlievanie ohľadom nebezpečného odpadu. Síce je deklarované, že sa má spaľovať zmesový komunálny odpad, ale v mnohých častiach materiálu sú odkazy na nebezpečný odpad.

V mnohých miestach tie formulácie vzbudzujú pochybnosti o používaní komunálneho a nebezpečného odpadu,“ vyjadrujú svoje obavy starostovia šestice obcí.

Obavy starostov a spoločný postup

materiál na preštudovanie
Materiál, ktorý bol doručený starostom.

Pochybnosti projektu nevzbudzuje iba neskúsenosť spoločnosti SPV Dálovce. Obciam zaslaný materiál, s ktorým sa majú obyvatelia oboznámiť, by mal tieto pochybnosti odstrániť. Údaje v ňom ako aj referencie o existujúcich spaľovniach však tieto pochybnosti ešte znásobujú.

Veď nikde inde v Európe nie je v prevádzke žiadna plazmová spaľovňa tuhého komunálneho odpadu. Projekty, ktoré boli, skončili fiaskom, ba dokonca haváriou, prípadne zostali len na úrovni zámeru, či štúdie.

Napr. v Nemecku takéto zariadenie vybuchlo a úplne zničilo celú spaľovňu. „Vieme, že po roku 2025 budeme musieť niečo s odpadovým hospodárstvom urobiť, vieme, že skládky sa napĺňajú ale tento plazmový projekt nie je riešením“, dodáva starostka Tešedíkova.

Obec Vlčany poslala na Ministerstvo životného prostredia SR stanovisko, že je nereálne sa k tomuto materiálu do 30 dní odborne vyjadriť a tiež verejne ho prerokovať v čase opatrení proti šíreniu korona vírusu. Okrem toho obecné zastupiteľstvá v Žihárci, Nedede aj Vlčanoch stihli ešte zasadnúť a vyjadrili sa proti zámeru.

•••
Na konci spoločného stretnutia sa starostovia dohodli, že spoločne oslovia Vládu SR a tiež Ministerstvo životného prostredia, aby túto aktivitu momentálne pozdržalo a počkalo na dobu, keď sa bude dať zorganizovať verejné prerokovanie a bude možné získať aj odborné vyjadrenia nezainteresovaných osôb.

 

Pripravil: Ivan Aľakša
Foto: redakcia

Zanechajte komentár

avatar
  Odber  
Upozornite ma na