Od úmrtia Petra Bošňáka uplynulo dvadsať rokov. Miloval prírodu a chránil ju

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

V utorok 2. mája 2023 uplynulo neuveriteľných 20 rokov od chvíle, keď na poslednej ceste odprevadili do večnosti Petra Bošňáka. O tejto významnej osobnosti mesta Šaľa napísala jeho dcéra Gabriela Lacková a zaspomínala najmä na to, ako vždy chránil prírodu. 

V čase jeho po­hrebu bolo krásne slnečné počasie a vtedy som si uvedomila, že je v tom niečo symbolické, že odchádza práve teraz, keď sa príroda prebúdza a je najkrajšia v roku. On totiž prírodu miloval a lásku k nej vštepoval aj nám ostatným a hlavne svojim študentom na gymnáziu, kde dlhé desaťročia vyučoval biológiu a kde sa stal v roku 1976 riaditeľom. Keď nastane toto krásne jarné obdobie, vždy si spomínam na nášho otca intenzívnejšie…

Vznik Občianskeho združenia

V novembri 2006 zorganizovala Gabika Alföldiová stretnutie, na ktorom si obyvatelia Šale pripomínali svojich významných rodákov. Medzi nimi bol aj Peter Bošňák. Slová, ktoré sme si vypočuli o našom otcovi na nás hlboko zapôsobili. Boli to slová uznania a vďaky za jeho celoživotnú prácu v prospech mesta i regiónu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Gabriela Lacková s otcom Petrom Bošňákom.

Po skončení stretnutia sme sa s mojou sestrou Andrejkou a celou našou rodinou rozhodli založiť občianske združenie, ktoré by nieslo jeho meno. Chceli sme oživiť entuziazmus a nadšenie nášho otca pre ochranu prírody a aby sa občianske združenie stalo pokračovaním jeho celoživotného odkazu.

V čase založenia OZ žilo v našom meste ešte veľa jeho žiakov a spoluobčanov, ktorí si ho dobre pamätali. Dnes, po dvoch desaťročiach, mnoho mladých nepozná jeho meno, a preto, by som rada pripomenula len zopár aktivít, ktoré Peter Bošňák pre naše mesto vykonal.

Aktivity Petra Bošňáka

  • Ako uznávaný a skúsený pedagóg vychoval niekoľko generácií študentov s ekologickým cítením, z ktorých sa mnohí stali významnými vedeckými odborníkmi a lekármi.
  • Zaslúžil sa o záchranu šalianskeho jezuitského kaštieľa, ktorý bol určený na asanáciu. Svojím angažovaným prístupom sa zasadil, aby sa kaštieľ využíval ako štátny archív.
  • Založil niekoľko mestských parkov – na sídlisku Budovateľská, pred hotelom Centrál, v nemocničnom parku a pod., pričom dokázal nadchnúť a motivovať ľudí, aby tieto parky aj naďalej svojpomocne udržiavali a chránili.
  • Ako poslanec MsZ sa podieľal na presadení vybudovania siete betónových chodníkov v medzihrádzovom priestore, lebo jeho vízou bolo vytvorenie mestského parku na tomto mieste.
  • Na podnet spoluobčanov zachránil desiatky stromov určených na výrub, napr. 5 krásnych dubov na Dolnej ulici v Šali, stromy pri výstavbe sídlisk, nemocnice, atď.
  • Venoval sa rekonštrukcii viacerých parkov v regióne, napr. park a vodný mlyn v Tomášikove, park v Galante, Matúškove a pod.
  • V dôchodkovom veku naďalej pracoval so študentami a mládežou, organizoval autobusové exkuzie na konci školského roka so zameraním na oboznámenie žiakov so zaujímavosťami a chránenými lokalitami regiónu.
  • Niekoľko rokov viedol vlastnoručne písanú kroniku mesta Šaľa.
  • Bol dlhoročným dopisovateľom SAV v oblasti pozorovania prírody v našom regióne.


Aktivity OZ dnes

V súčasnosti pod hlavičkou OZ Petra Bošňáka pokračujeme vo zveľaďovaní parkov a zelene v našom meste za pomoci obetavých a nadšených dobrovoľníkov. Ľudia nás môžu stretnúť na brigádach v nemocničnom parku, v lesoparku, kde sa nám podarilo realizovať projekt „Poznaj a chráň!“, v parčíku Slniečko pri CVČ, v parku pri artézskej studni na Ul. M. R. Štefánika, v okolí železničnej stanice, v parku na sídlisku P. J. Šafárika pri Večierke, ako aj inde v meste. 


Vzhľadom na absenciu technických či komunálnych služieb v meste sa snažíme pomôcť tam, kde je to najviac potrebné.

Veríme, že našou činnosťou plníme odkaz, ktorý nám zanechal Peter Bošňák a touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa k nám pripájajú. Gabriela Lacková zároveň pozýva všetkých na podujatie Popoludnie s OZ Petra Bošňaka, ktoré sa uskutoční v Čajovni Na Konci Vesmíru v Šali už zajtra 14. mája o 15.00 hod.


Gabriela Lacková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *