Odpad neskladkujú, využívajú ho v prospech ľudí: Holandsko ako vzor pre Šaľu

Ekologické spracovanie odpadu CCE - Šaľa ako Holandsko
Čas čítania: 2 min

Do Šale prichádza Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) za 120 miliónov eur. Bude to najmodernejšie slovenské zariadenie na spracovanie odpadu. Separovaný zber z domácností a priemyslu sa v ňom bude dotrieďovať, lisovať, viazať a posielať späť výrobcom na ďalšie použitie. To, čo sa nedá zrecyklovať, sa v Zariadení na energetické využitie (ZEVO) premení na elektrickú energiu a teplo. Podobné zariadenia na roštovom princípe fungujú v najvyspelejších krajinách Európy. Prečo sú takéto zariadenia užitočné, a prečo ich Európania majú radi, nám odhalí príbeh Holandska. To pred mnohými desaťročiami, rovnako ako my, bojovalo s tonami odpadu produkujúceho metán na skládkach…

Holandsko je dnes ukážkovou kra­jinou v boji proti odpadu. Kra­ji­na s menšou rozlohou, ako je Slo­vensko, ale zároveň s takmer trojnásobným počtom obyvateľov je zároveň jedným z najekologickejších štátov sveta.

holandsko centrum cirkulárnej ekonomiky

Riziko menom skládky

V 90. rokoch sa krajina definitívne rozhodla, že zavrie mimoriadne ­neobľúbené skládky. Zaberali zbytočný priestor a z ekologického hľadiska predstavovali obrovské riziko kontaminácie vody a emisií metánu či skládkových plynov.

Vďaka radikálnemu obmedzeniu skládkovania existujú dnes v Holandsku iba dva spôsoby spracovania odpadu, presne také, aké plánuje CCE v Šali – recyklácia a premena nevyužiteľného odpadu na energiu.

holandsko nádoby na smeti

Odpad premieňajú na energiu a teplo

Holanďania podľa štatistík recyklujú 54 percent komunálneho odpadu a 43 percent využívajú na výrobu elektriny a tepla pre domácnosti. Zariadenia ZEVO dodávajú takmer 12 percent všetkej obnoviteľnej energie vyrobenej v Holandsku.

Ekologicky zmýšľajúci Holanďania recyklujú na každom kroku. Od­pad, ktorý nedokážu vytriediť, premieňajú v 11 zariadeniach ZEVO na elektrickú energiu a teplo, ktorým vykurujú aj svetoznáme skleníky na tulipány.

sklenníky v Holnadsku

Práve v týchto dňoch sa zaoberajú aj prevratnou myšlienkou využívať oxid uhličitý (CO2) z týchto zariadení na pestovanie zeleniny a kvetín. CO2 je nesmierne dôležitý pre vývoj rastlín a priamo ovplyvňuje aj kvalitu a rýchlosť rastu až cca. o 20 percent. Je dôležité podotknúť, že technológia zachytávania CO2 je v štádiu experimentu, ale je možné, že sa rozšíri do ďalších krajín.

Cenovo výhodnejší zdroj energie

Tradícia premeny odpadu na energiu sa datuje od roku 1917. Najznámejším zariadením je ZEVO v Amsterdame uvedené do prevádzky v roku 1993, pričom ročne spracuje až 800-tisíc ton odpadu. Je to zároveň najväčší podnik na výrobu obnoviteľnej energie v krajine.

Súčasťou modernizácie, ktorá prebehla v roku 2007, boli aj „práčky emisií“, ktoré dokonale filtrujú vzduch a zachytávajú škodlivé častice vznikajúce pri termických procesoch.

ekologické spracovanie odpadu ZEVO

Holandské zariadenia na spracovanie odpadu sú okrem spracovania odpadu aj cenovo výhodným a spoľahlivým zdrojom energie. Teplo a elektrina dodávané do domácností a priemyslu nahrádzajú fosílne palivá používané v konvenčných elektrárňach. Zariadenia na odpadovú energiu v tejto malebnej krajine preto pomáhajú radikálne znižovať emisie CO2. Aj to je jedným z dôležitých cieľov Centra cirkulárnej ekonomiky v Šali.

Šalianske CCE priblíži Slovenskú republiku k cieľom EÚ – skládkovať maximálne 10 percent a recyklovať 65 percent odpadu v roku 2035. Zariadenie znižuje škodlivé skládkovanie, a zároveň produkuje najmenej emisií v porovnaní s ostatnými konvenčnými výrobcami elektrickej energie a tepla.

Centrum cirkulárnej ekonomiky Šaľa
Centrum cirkulárnej ekonomiky v Šali (vizualizácia)

Viac informácií o projekte CCE ­Šaľa nájdete na: www.ewia.sk. V prí­pa­de dodatočných otázok sme vám k dispozícii prostredníctvom kontaktu: info@ewia.sk

 

 

 

Reklamný článok

Zanechajte komentár

avatar
  Odber  
Upozornite ma na