Poplatky za skládkovanie rastú – cítia to aj peňaženky Šaľanov

Čas čítania: 2 min

Obyvatelia Nitrianskeho kraja patria na Slovensku medzi najväčších producentov odpadu. Jeden obyvateľ tohto regiónu vyprodukuje v priemere vyše 500 kg komunálneho odpadu za rok. Žiaľ, až 60 % z tohto odpadu končí podľa údajov Štatistického úradu na skládkach, a to bez akejkoľvek šance na ďalšie zhodnotenie. Platí to aj pre okres Šaľa.

Náklady za skládkovanie boli mnoho rokov stabilné a nízke. Tomu ale odzvonilo. Slovenské odpadové hospodárstvo prechádza zmenami. Jedným z dôsledkov je nárast nákladov za uloženie odpadu na skládkach. A to sa v najbližších rokoch dot­kne aj peňaženiek Šaľanov.

Cena za skládkovanie komunálneho odpadu sa skladá z dvoch zložiek: poplatku za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Envirofondu (Environmentálny fond v správe Ministerstva životného prostredia SR).

Priemerná hodnota poplatku za skládkovanie jednej tony komunálneho odpadu sa pohybuje v Šali a v okolitých obciach okolo 35 eur. Poplatok pre Envirofond bol do roku 2018 stanovený na cca 5 eur. Doposiaľ teda obce platili za skládkovanie odpadu v priemere 40 eur za tonu.


graf skládkovanie ceny


ewia skládkovanie


Šaľania budú za smeti platiť 35 eur

Prvé zdražovanie pocítili rozpočty obcí už v tomto roku. Poplatok pre Envirofond sa zvýšil z 5 eur na 7 až 17 eur, a to v závislosti od miery triedenia. Čím viac obce triedia, tým menej za skládkovanie platia.

Ešte výraznejšie zdražovanie čaká obce v nasledujúcich dvoch rokoch. Poplatok za skládkovanie pre Envirofond bude každým rokom rásť. Z tohtoročných 7 až 17 eur na 8 až 26 eur v roku 2020 a na 11 až 33 eur za tonu v roku 2021.

Navyšovanie poplatkov pre Envirofond nebude jediným dôvodom zdražovania odpadu. Parlament nedávno schválil novelu zákona o odpadoch, ktorá od roku 2021 zavádza povinnosť upravovať odpad pred uložením na skládku. K doterajším nákladom tak bude potrebné pripočítať ďalšie výdavky, ktoré odborníci odhadujú v rozpätí 20 až 40 eur za tonu.

Celková cena za skládkovanie jednej tony odpadu sa tak v najbližších rokoch zdvojnásobí zo súčasných približne 45 Eur na úroveň 80 až 90 eur.

Tieto zmeny pocítia vo svojich peňaženkách aj obyvatelia Šale či okolitých obcí. Samotné mesto Šaľa schválilo pre rok 2020 zvýšenie ročného poplatku pre obyvateľa na 35 eur. K zvýšeniu pristúpili aj ďalšie obce v okrese a to vo viacerých prípadoch o desiatky percent oproti roku 2019.

Ekologické riešenie nakladania s odpadom

Rozumnejšou a ekologickejšou formou nakladania so zmesovým komunálnym odpadom je energetické zhodnotenie odpadu. Premena jednej tony odpadu na elektrinu a teplo v Zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO) na Slovensku dlhodobo vychádza na 76 eur. Nakoľko do tejto formy nakladania s odpadom legislatíva skládkovacích poplatkov nezasahuje, celková úroveň nákladov na energetické zhodnocovanie sa očakáva aj v nasledujúcich rokoch na úrovni okolo 80 eur.cSkládkovanie sa tak svojou cenou už čoskoro dotiahne na energetické zhodnotenie odpadu a zďaleka nebude najlacnejšou možnosťou nakladania s odpadom.

Zariadenie ZEVO je súčasťou pripravovaného projektu CCE (Centrum cirkulárnej ekonomiky) Šaľa. Projekt je technologicky inšpirovaný najvyspelejšími prevádzkami z európskych metropol, ako sú Kodaň, Viedeň, Štokholm či Amsterdam.

Viac informácií o projekte CCE Šaľa nájdete na: www.ewia.sk. V prípade dodatočných otázok sme vám k dispozícii prostredníctvom kontaktu: info@ewia.sk.

Reklamný článok

Zanechajte komentár

avatar
  Odber  
Upozornite ma na