Pre staré vraky nie je určené parkovisko, strašia a zaberajú miesto

Pre staré vraky nie je určené parkovisko, strašia a zaberajú miesto v meste
Čas čítania: 2 min

Už dlhodobo máme v našom meste problém s vrakmi, ktoré zaberajú voľné parkovacie miesta a strašia svojim vzhľadom. Väčšinou ide o autá, ktoré už majú svoj vek, nemajú platnú STK a parkujú na verejných priestranstvách dlhé obdobie, niekedy ide aj o roky.

Zákon pritom určuje majiteľovi vozidla povinnosť odstrániť vozidlo na vlastné náklady, ak poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. V tomto prípade môžeme spomenúť fialový vrak značky Tico (na fotografii), ktoré sa nachádza na parkovisku nákupného domu Tesco. Vozidlo narušuje estetický vzhľad a v jeho okolí sa nachádza rozbité sklo z okien,  ktoré ohrozuje ďalšie vozidlá a znemožňuje parkovanie v jeho tesnej blízkosti.

vraky
Fialový vrak stojí na parkovisku Tesco

Ak majiteľ nesplní svoju povinnosť, môže ísť aj o prípad, že majiteľ už nežije, vozidlo je povinný odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva, tak vozidlo odstraňuje obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje.

„Do minulého roku  v Nitrianskom samosprávnom kraji chýbalo určené parkovisko. Určené parkovisko je parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozidiel alebo spracovateľom starých vozidiel a určuje ho príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,“ informuje Peter Krokavec, náčelník mestskej polície.

Stav by sa mal zlepšiť

V súčasnosti sa v Šali nachádza približne 20 až 25 starých vozidiel a vrakov, ktoré dlhodobo zaberajú verejné priestranstvá  a poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie a narušujú estetický vzhľad mesta. Situácia by sa však podľa slov náčelníka mestskej polície mala v blízkej budúcnosti zlepšiť.

„Mal som už pár stretnutí s  majiteľom  súkromnej  firmy  z Hornej Kráľovej, ktorá má vlastné parkovisko i autorizáciu na spracovanie starých vozidiel. Výsledkom stretnutia  je pripravený návrh zmluvy  na odvoz starých motorových vozidiel . Po podpise zmluvy mesto začne postupne odstraňovať z ulíc nepojazdné autá,“ hovorí o riešení dlhodobého problému.

Podľa zákona môže správca cesty odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak vozidlo tvorí prekážku, ak stojí na vyhradenom mieste alebo mieste pre zdravotne postihnutých ľudí, alebo na mieste pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom. Ďalej, ak stojí na parkovisku, ktoré nie je vyhradené pre dané vozidlo,  ak nemá pripevnenú tabuľku s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia osobných údajov. Policajti môžu rozhodnúť o odstránení vozidla v prípade, ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky,  také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta.

vraky
Svojim stavom ohrozujú aj ostatné autá

Kontaktovali sme aj vedenie mesta, ktoré nám poskytlo vyjadrenie.

 „Mesto Šaľa v súčasnosti hľadá dodávateľa na službu, ktorá súvisí s odstraňovaním vrakov z ulíc mesta. Zmluvné podmienky musia byť v súlade so všetkými súvisiacimi zákonnými predpismi, preto ich konzultujeme s právnikom, aby boli nastavené čo najefektívnejšie. Obyvateľov budeme informovať,“ dodáva Erika Kollerová, hovorkyňa mesta Šaľa.

Autor: Michaela Harabišová

Foto: Redakcia

Zanechajte komentár

avatar
  Odber  
Upozornite ma na