Samosprávy žiadajú o zrušenie pokút za výstavbu nájomných bytov

nájomné byty šaľa
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 3 min

Včera 4. 6. 2021 sa na Mestskom úrade v Šali stretli predstavitelia obcí, poslanci Národnej rady SR za poslanecké kluby OĽANO a SME – rodina a štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková. Dôvodom stretnutia bola výstavba nájomných bytov, za ktorú mesto Šaľa, ale aj iné samosprávy na Slovensku dostali vysoké pokuty.

 Poslanci spolu s predstaviteľmi samospráv predstavili zákon, ktorý by mal pomôcť samosprávam, ktoré dostali za výstavbu nájomných bytov pokutu, pretože podľa Úradu pre verejné obstarávanie nedodržali zákonné postupy. „Zákon by mal obsahovať, že bytom ktoré boli postavené od roku 2016, spôsobom, ktorý ÚVO vyhodnotil ako protiprávny, by mali byť odpustené pokuty, malo by ísť o udelenie generálneho pardonu,“ predstavili nový zákon na stretnutí.


Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) udelil mestu Šaľa za výstavbu nájomných bytov pokutu vo výške zhruba 330-tisíc eur. Šaľa nie je jediným mestom, ktoré dostalo za výstavbu nájomných bytov pokutu. „Naša pokuta je najvyššia, pretože sme postavili najviac nájomných bytov,“ povedal pre médiá Jozef Belický, primátor mesta Šaľa.

ÚVO okrem pokuty napadol podpísané zmluvy na takto nadobudnuté bytovky. „V prípade, že by súd rozhodol v prospech ÚVO, existuje reálna hrozba vysťahovania tisícov občanov na ulicu,“ vyjadril sa Radomír Brtáň podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.

 ÚVO chýba verejná súťaž

Problémom podľa Úradu pre verejné obstarávania je, že mesto nevyhlásilo verejnú súťaž pre široký okruh podnikateľov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

„Úrad svojou činnosťou dohliada na to, či mestá a obce vyhlasujú súťaže tak, aby nákupy boli prístupné čo najširšiemu okruhu podnikateľov, a zároveň aby boli naše verejné peniaze vynakladané účelne, hospodárne a férovo. Práve na to má slúžiť otvorená súťaž v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní- a nie nákupy bytov bez otvorenej a čestnej súťaže alebo iba súťaže na „oko“, ktoré sú šité na mieru konkrétnym subjektom,“ vysvetľuje pre Slovo Šaľanov predseda úradu Miroslav Hlivák.

„Zákon o štátnom fonde rozvoje bývania umožňuje ako jednu z foriem ako získať nájomné byty aj ich kúpu,“ hovorí Belický. Kúpa je podmienená zmluvou o budúcej zmluve, ktorá je zverejnená aj na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania. „Správnosť postupov nám potvrdili aj viaceré právnické subjekty. Napriek tomu, ÚVO napadol tieto zmluvy a dostali sme okrem ďakovných listov za podporu rozvoja nájomného bývania aj enormnú pokutu,“ dodáva Belický.

Úrad neustále podáva pomocnú ruku každej obci a mestu, ak požiadajú o výklad zákona ešte pred obstarávaním. Namiesto toho mnohé z nich radšej napadajú rozhodnutia úradu na súde. V prípade uloženia pokuty pre mesto Šaľa z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri výstavbe nájomných bytov dal úradu za pravdu Krajský súd v Bratislave,“ vysvetľuje Miroslav Hlivák.

Krajský súd zároveň považoval aj výšku uloženej pokuty za primeranú a plniacu represívnu, preventívnu aj výchovnú funkciu v tom smere, aby sa mesto v budúcnosti zdržalo obdobného konania a aby postupovalo podľa príslušného zákona o verejnom obstarávaní v takých situáciách, ktoré tento zákon upravuje.

 V súčasnosti existuje 43 súdnych konaní

Štátny fond rozvoja bývania v minulosti vydával metodické usmernenia, ktoré podľa slov tajomníčky nie sú záväzného charakteru. „Úrad pre verejné obstarávanie mal uviesť samosprávam, akým spôsobom sa majú uberať. Momentálne existuje 43 súdnych konaní a výška pokút je v súčasnosti viac ako 1 milión eur. V mene nášho ministerstva podporujeme nový zákon a veríme, že sa dostane do parlamentu a bude schválený,“ vyjadrila sa pre médiá štátna tajomníčka Katarína Bruncková. Podľa jej slov sa kvôli týmto postupom samosprávy boja budovať nové nájomné byty pre občanov

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie pre nás dodal, že obviňovanie úradu z vyrábania problémov mestám a obciam pri výstavbe nájomných bytov vníma s politickým podtónom. „ÚVO je nezávislý, kontrolný orgán, pracuje odborne, podľa zákona. Ak nás niekto neprizve na debaty, v ktorých je ÚVO osočovaný za prácu, ktorá je jeho povinnosťou, vnímam to ako zbabelé a politicky motivované. My nezastupujeme záujmy politických strán, ale dodržiavanie zákona a strážime verejné peniaze,“ uzavrel Miroslav Hlivák.

Prezidentku žiadajú o stretnutie

Samosprávy spísali list prezidentke SR Zuzane Čaputovej, podpísali ho všetci predstavitelia obcí, ktorí sa stretnutia zúčastnili. V liste vysvetľujú situáciu a prosia o stretnutie s prezidentkou.

Mesto Šaľa v roku 2018 odovzdalo prvých 34 nájomných bytov, ďalších 116 bytov bolo odovzdaných v roku 2019. Projekt podporil Štátny fond rozvoja bývania vo výške 6 miliónov eur. Už dva roky tak nové nájomné byty obývajú noví nájomníci a mesto zabezpečuje chod, údržbu bytov a spláca do štátneho rozpočtu úvery z regulovaného nájomného.

mh

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *