V Šali sa od novembra zmenia poplatky za obedy v školách a škôlkach

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

V Šali sa od novembra zmenia poplatky za obedy v školách a škôlkach. Vyplýva to úpravy Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Šaľa č. 7/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa. Návrh na septembrovom zasadnutí schválili poslanci Mestského zastupiteľstva.

Návrh predložila vedúca Spoločného školského úradu (SŠÚ) Mariana Takáčová. Dôvodov je viac. V dôvodovej správe píše, že od augusta platí zmena zákona o dotáciách a zákona o dani z príjmov.

„Tieto právne úpravy od školského roku 2021/2022 znamenajú ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie,“ uvádza správa. „Suma dotácie na stravu sa zvýšila na 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. (…) Zákonní zástupcovia detí, ktorým sa poskytuje dotácia na stravu, budú uhrádzať rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a finančným limitom na nákup potravín a príspevok na režijné náklady,“ uvádza.

Základné školy a školské zariadenia sú zaradené do tretieho finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. septembra 2019.

„Finančné pásma, respektíve sumy v nich, určuje rezort školstva. O tom, kde budú zaradené šalianske školy, rozhodli spoločne vedúce školských jedální v Šali,“ vysvetlila Takáčová.

„Z dôvodu nárastu cien sa príspevok na režijné náklady na jeden deň pre dieťa v MŠ a na jeden obed pre žiaka ZŠ zvýšil zo sumy 0,10 eur na sumu 0,15 eur. Tento nárast činí v priemere za jeden mesiac (22 dní) 1,10 eur.  Pre dospelého stravníka – zamestnanca sú určené sumou 0,30 eur,“ napísalo v dôvodovej správe mesto Šaľa.

„Tieto peniaze sa nepoužívajú na nákup potravín, ale platí sa z nich napríklad plyn, elektrická energia, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre školské jedálne, ale aj taniere, poháre, príbory či oprava spotrebičov v školských jedálňach,“ uviedla v tejto súvislosti pre Slovo Šaľanov Mariana Takáčová.


VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Naposledy bolo toto VZN zmenené minulý rok s platnosťou od januára 2021. Netýkalo sa však jedální, tých sa týka najnovšia zmena.

(ml)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *