Začalo sa jarné upratovanie: Kde a kedy nájdete kontajnery?

Čas čítania: 2 min

Jarné upratovanie, na ktoré už občania čakali, sa kvôli pandémii COVID-19 presunulo na mesiac máj. Kontajnery budú odstavené na svojich stanovištiach v rôznych dátumoch. Každá časť mesta Šaľa bude mať svoj kontajner. Upratovanie sa začína dnešným dňom 22. 5. 2020.

Termíny jarného upratovania:

1. termín – Šaľa I. od 22. do 24. mája 2020

 • Rozhranie Váhovej a Robotníckej
 • Rozhranie Švermovej a Agátovej
 • Bottova – vnútroblok
 • Murgašova x Agátová pri plote SAD
 • Partizánska – za DK Chemik
 • Mostová
 • Rozhranie SNP a Hornej
 • Novomeského – vnútroblok
 • Novomeského č. 4
 • Hlboká – pri garážach
 • Vedľa obytného domu na Hurbanovej
 •  Rozhranie Švermovej a Kráľovskej
 • 8. mája
 • Rozhranie Murgašovej a SNP
 • Rozhranie Jesenského a Krátkej
 • Rozhranie Smetanovej a SNP
 • Rozhranie Jesenského a Jazernej
 • Rozhranie Partizánskej a Hlbokej
 • Okružná – oproti herni ADMIRÁL
 • Rozhranie Kráľovskej a Hlbokej
 • Pázmáňa 5

2. termín – Šaľa II. od 29. do 31. mája 2020

 •  Nábrežná – pri artézskej studni
 •  Jarmočná
 •  Hviezdoslavova a Štefánika – vnútroblok
 •  Kukučínova – pri kotolni
 • Rozhranie Vinohradníckej a Družstevnej
 •  Kukučínova – pri stanovišti kontajnerov
 • Rozhranie Štefánika a Školskej pri plote gymnázia
 • Budovateľská pri škôlke
 • Školská – pred amfiteátrom
 • Budovateľská – vedľa Poplar-u
 •  Družstevná – pred bytovkou PS
 • Vlčanská medzi č. 4 a 6
 • Brezová – pri pekárni Varipek
 • Rozhranie B. Němcovej a P.J. Šafárika
 • Železničná od býv. recykly
 • Dolná
 • Orechová pri bývalej kotolni
 • Rozhranie J. Palárika – Družstevná
 • Koniec ulice Javorovej pri trafostanici
 • V. Šrobára – vnútroblok

3. termín – Veča + Hetmín a Kilič od 05. do 07. júna 2020

 • Komenského od Nitrianskej
 • Narcisová
 • Komenského – pri kotolni
 • Bernolákova oproti 4-bytovke ZŠ
 • Cintorínska x Hollého
 • Nivy – pri SOUCH
 • Slnečná – oproti novému kostolu
 • Dlhoveská- na konci ulice vpravo
 • Nitrianska pri novinovom stánku
 • Nitrianska – oproti Extrabenz (slepá ulica)
 • Fr. Kráľa
 • Trnovecká pri trafostanici
 •  Fr. Kráľa- stred ulice pri RD
 • Jilemnického
 • Fr. Kráľa- koniec ulice pri garážach
 • Hliník- na konci slepej ulice
 • Koniec Hollého pri škole
 • Hospodárska + Lužná ulica

Mestská časť Hetméň a Kilič – od 05. do 07. júna

 • V každej mestskej časti bude 1 ks kontajnera. Veľkoobjemový kontajner sa bude vyvážať
  priebežne po naplnení.

Do nádob je zakázané ukladať biologický odpad zo zelene, elektroodpad, akýkoľvek stavebný odpad, pneumatiky a nebezpečné zložky odpadu. Kontajnery sa budú počas celej doby termínov upratovania priebežne vyprázdňovať. Je potrebné preto, vždy počkať, kým sa dovezie prázdny kontajner, aby sa pri kontajneroch netvoril neporiadok. neukladajte odpad vedľa kontajnerov.

V prípade, že nestíhate vypratať svoj odpad v stanovených termínoch, vo veči funguje počas celého roka Zberný dvor, kde od vás odpad preberú zadarmo.

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV A ELEKTROODPADU

Nebezpečné zložky (staré autobatérie, staré žiarivky a výbojky, nádoby z náterových hmôt a chemikálií, riedidlá, motorové oleje, chemikálie, farby z tlačiarní a iné), elektroodpad (TV, rádiá, videá, chladničky, pračky, fény, kulmy, varné kanvice, elektrické ohrievače, počítače, hriankovače, mikrovlnné rúry, vysávače, mobilné telefóny, elektronické hračky, batérie a pod) budete môcť odovzdať v Šali (na Kúpeľnej ulici za OC Olympia) dnes 22. 5. od 15.00 hod do 16.00 hod a vo Veči (parkovisko na Pribinovom námestí pri reštaurácii Corgoň) dňa  5. 6. 2020 od 15.00 hod. do 16.00 hod. Tieto odpady bude možné bezplatne odovzdať do označeného zberného vozidla spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o. Pri odovzdávaní odpadov je potrebné obsluhe vozidla nahlásiť osobné údaje a množstvo a druh odpadu.

Zdroj: Mestský úrad Šaľa

Zanechajte komentár

avatar
  Odber  
Upozornite ma na