V Šali sa začína zber kuchynského odpadu, pilotná fáza bude na sídlisku Váh

kuchynský odpad šaľa
banner fantázia
Čas čítania: 2 min

V Šali začína zber kuchynského odpadu. Pilotná fáza, ktorá má pol roka, bude prebiehať na sídlisku Váh, informovala radnica. Prvé zberné nádoby v hnedej farbe rozmiestni tento týždeň na uliciach Čsl. Armády, Bottova, Nešporova, Vajanského, Horná, Okružná, Partizánska a SNP. Táto povinnosť mestu vyplýva z novely Zákona o odpadoch 460/2019 Z. z.

Na stojiskách na sídlisku budú umiestnené 120-litrové hnedé nádoby na kuchynský odpad. Termín rozmiestnenia nádob je  27. január 2021.

Nádoby sa budú vyvážať každý týždeň

Zberné 120-litrové hnedé nádoby budú pravidelne zbierané a vymieňané za čisté. Kuchynský odpad sa bude vyvážať v týždenných intervaloch, vždy v stredu. Nádoby budú zbierané a odvážané plné a v deň vývozu budú vymenené za čisté. „Odvezené budú do zhodnocovacieho zariadenia, kde budú umývané a hygienizované po každom zbere,“ informuje mesto Šaľa. Pilotná fáza bude trvať 6 mesiacov. Od februára do júla.

„Príprava zberu kuchynského odpadu je v konečnej fáze. So zberom sa začne 3. februára 2021. Počas januára tak informujeme občanov sídliska a robíme propagáciu,“ vyjadrila sa pre náš mesačník Jana Nitrayová, prednostka Mestského úradu Šaľa. Výsledky pilotnej fázy budú východiskom pre ďalšie zavedenie tohto zberu v celom meste.

Zberné nádoby budú umiestnené na sídlisku Váh počas stredy 27. januára.

Ako majú domácnosti zbierať kuchynský odpad?

„Do plastových vreciek, najlepšie, keď ich budete vynášať denne. Na stojisku je potrebné obsah vrecka vysypať do hnedej nádoby a vrecko hodiť do čierneho kontajnera,“ informuje mesto Šaľa.

Pilotná fáza by podľa vedenia mesta mala ukázať, koľko kuchynského odpadu je možné vytriediť, a tým znížiť množstvo odpadu ukladaného do čiernych nádob.

Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?

 • nespracované zostatky surovín a pokrmov rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia, pokazené ovocie a zelenina
 • kávové a čajové zvyšky
 • vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo
 • zvyšky jedla (polievky a omáčky precediť, do nádob vhadzovať len pevné časti, nie tekuté)
 • potraviny po dobe spotreby, zhenodnotené potraviny, nie tekuté
 • papierové obaly znečistené potravinami

Čo nepatrí do nádoby na kuchynský odpad?

 • sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované materiály, guma, papier (plagátový, pergamenový, voskovaný)
 • nebezpečné odpady – lieky, farby, batérie a iné,
 • cigaretové ohorky
 • prach zo smetí a vysávania
 • tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, iné tekuté potraviny)
 • biologicky znehodnotená hnedá lepenky, novinový papier a pod.
 • uhynuté zvieratá
 • vlasy a chlpy
 • použitý jedlý olej a tuky z domácnosti (tie viete odovzdať na čerpacích staniciach, zbernom dvore alebo do nádoby pred obchodným domom Kaufland v Šali)
 • zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva, konáre)
 • akýkoľvek iný odpad a drobný stavebný odpad

(mh)
Zdroj: mesto Šaľa

One Comment on “V Šali sa začína zber kuchynského odpadu, pilotná fáza bude na sídlisku Váh”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *