Na čo budete potrebovať od 27. 1. negatívny test?

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 3 min

Od 18. januára do 27. januára sa na území SR  koná skríningové celoplošné testovanie obyvateľov. Počas tohto obdobia je potrebné, aby obyvatelia absolvovali antigénové alebo PCR testovanie, aby sa od 27. januára 2021 mohli preukázať negatívnym testom. Ten bude platiť od 27. januára sedem dní. 

Minister zdravotníctva SR informoval,  že po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov na 37 horších a 36 lepších okresov. Horšie okresy budú musieť absolvovať ešte jedno skríningové plošné testovanie v období medzi 3. a 7. februárom, kedy bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom. Lepšie okresy sa po 3. februári podľa slov ministra vrátia do súčasného stavu.

Zoznam odberných miest spolu s časmi nájdete v článku Zoznam odberných miest v Šali. 

Kde vás otestujú už v piatok nájdete v článku Zoznam odberných miest, kde vás otestujú už v piatok.

Na odberných miestach budú počas víkendu obedové pauzy od 12.00 do 13.00 hod. 

odberne miesta

Kto má výnimku a nemusí sa ísť testovať?

 • Výnimku z testovania  majú všetci,  ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 pacienti nebudú potrebovať. Po novom bude stačiť, ak sa preukážete dokladom o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 za obdobie od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021.  Upravuje to vyhláška hlavného hygienika. 
 • Testovania  sa nemusia zúčastniť ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu.
 • Výnimku majú aj  ťažko zdravotne postihnutí ľudia.

Na čo budem potrebovať od 27. januára negatívny výsledok testu?

 • na cestu do a zo zamestnaniana cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,
 • na cestu na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do bankypoisťovneknižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní a iných obchodov), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • na cestu za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu za účelom sprevádzania dieťaťažiaka a poslucháča, a cestu späť,
 • na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
 • na cestu na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť

Na čo nebudem potrebovať negatívny výsledok testu od 27. januára?

 • na cestu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb – nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogérie, krmiva  a iných potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá – do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 • na cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu, alebo očkovania proti ochoreniu COVID-19,
 • na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstvakrst a cestu späť,
 • na starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • na venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu k veterinárovi,
 • na pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá patrí medzi výnimky (viac informácií nájdet na korona.gov.sk), 
 • na cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov, osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
 • na cestu na pojednávaniehlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie,
 • na cestu osoby s dieťaťom do troch rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť,

Viac informácií o tom, na čo je potrebný negatívny test nájdete na stránke korona.gov.sk

Zdroj: www.korona.gov.sk

One Comment on “Na čo budete potrebovať od 27. 1. negatívny test?”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *