Permanentky na plaváreň mesto nepreplatí, držitelia sa musia prihlásiť do konkurzu

mesto šaľa dostane podporu štátu pri rekonštrukcii plavárne
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 3 min

Majitelia permanentiek, ktoré si zakúpili ešte pred zatvorením plavárne,  od jej zavretia čakajú na kompenzáciu a vrátenie peňazí. Riešenie sľúbilo mesto. Po skoro troch rokoch im domov prišiel list, v ktorom ich mesto žiada o prihlásenie sa do konkurzu a vracia im permanentky. 

Permanentky mali byť pôvodne platné po znovuotvorení

Na mestskej stránke sa vyjadrujú, že chceli občanom pomôcť, zákon im to však nedovoľuje. Po zatvorení plavárne v apríli 2019, mesto očakávalo, že sa jej prevádzka obnoví čím skôr, preto informovali držiteľov permanentiek, že zakúpené vstupy budú platiť po znovuotvorení plavárne.

Neskôr, po zistení technického stavu a podaní žiadosti o finančný príspevok od štátu na opravu strechy, v júli 2020 toto vyjadrenie stiahli. Permanentky im mali byť preplatené. Mesto v tom čase dostalo od štátu príspevok v hodnote 1 075 000 eur na opravu strechy.

Peniaze mal držiteľom permanentiek vrátiť prevádzkovateľ plavárne

„Prevádzkovateľ plavárne, združenie Aquasport,  vyplatí permanentky, ktoré si ľudia zakúpili,“ informovalo v tom čase mesto. Plavci si permanentky kúpili od záujmového združenia Aquasport, ktorého členom je aj mesto Šaľa. Majitelia permanentiek sa mali prihlásiť na mestskom úrade a spolu s permanentkou požiadať o jej preplatenie. Preplatené mali byť permanentky zakúpené od 8. apríla 2018 do 8. apríla 2019. Ich preplácanie malo prebiehať do novembra 2020.

O vyplatenie do prideleného dátumu 20. 11. 2020 požiadalo 318 občanov. „Ľudia si zakupovali permanentky od Aquasportu, združenia právnických osôb, nie od mesta. Mesto sa ako člen združenia rozhodlo permanentky vyplatiť. Už po prvej vlne žiadostí sme poslali finančnú hotovosť na ich pokrytie Aquasportu, ktorý mal povinnosť tieto peniaze vyplatiť majiteľom,“ povedal v decembri 2020 pre Slovo Šaľanov primátor Jozef Belický.  Išlo o čiastku v hodnote 3176 eur.

Aquasport v exekúcii

Peniaze však nemohlo združenie Aquasport využiť na vyplatenie permanentiek, nakoľko mali účet v konkurze. „Dozvedeli sme sa, že združenie má problém s exekúciou a ich účet je zablokovaný. Má nedoplatky voči zdravotnej aj sociálnej poisťovni, bývalým zamestnancom, ktorým nevyplatili výpovedné lehoty ani odstupné. V súčasnosti mesto nevie zaslať ďalšie financie tomuto združeniu, aj keď ich máme a boli vyhradené v rozpočte,“ priblížil v tom čase situáciu so združením primátor. O situácii s exekúciou vraj mesto nevedelo. Oznámili v aktuálnej správe.

Mesto malo k dispozícii zoznam žiadateľov aj s čiastkami, o ktoré žiadali, podľa slov mesta ale nemohli zo zákona vyplatiť permanentky, nakoľko si ich občania zakúpili od združenia. Oznámil, že hľadajú riešenie.

Mesto poslalo majiteľom permanentiek list

V správe, ktorú uverejnili na mestskej stránke sa po roku vyjadrujú inak. „Mesto má zviazané ruky a hoci chcelo majiteľom permanentiek pomôcť, zákon jednoducho nepustí. Majitelia si musia vymáhať preplatenia svojich permanentiek sami. Aj mesto je v celom tomto procese len „sledovateľom“. Práve vďaka tomu, že prípad sledujeme, sme registrovali informáciu, že na združenie bol vyhlásený konkurz a Okresný súd Trnava vyzval veriteľov, ktorými sú aj majitelia permanentiek, aby svoje pohľadávky prihlásili do 45 dní od vyhlásenia konkurzu,“ píše hovorkyňa mesta Erika Kollerová.  Konkurz bol vyhlásený 28. decembra 2021, odkedy plynie 45-dňová lehota na podanie si prihlášok.

Na sociálnych sieťach sa začali objavovať informácie, že majiteľom permanentiek prišiel domov list od mesta.  „Vzhľadom na skutočnosť, že pohľadávku si môže uplatniť iba veriteľ, z tohto dôvodu Vám zasielame späť Vašu permanentku, pretože je nevyhnutné, aby ste si svoju pohľadávku uplatnili v predpísanej forme a v ustanovenej lehote u správcu Insolvency k. s., so sídlom kancelárie: Pekárska 14, Trnava 917 01, zapísaný v zozname správcov pod č. S 1639 a na Okresnom súde Trnava,“ píše mesto v liste, ktorý v týchto dňoch dostanú do svojich schránok majitelia permanentiek, ktorí požiadali o preplatenie. Informovalo mesto občanov.

Občania sa musia prihlásiť do konkurzu

 „Inú možnosť však, žiaľ, zákon mestu neumožňuje. V zmysle hospodárenia s majetkom mesta a zákona o rozpočtových pravidlách mesto Šaľa nemôže preplácať permanentky priamo držiteľom. Z dôvodu, aby sme majiteľov permanentiek neukrátili o možnosť prihlásiť sa do konkurzu, sme im ich permanentky poslali naspäť spolu s informáciou, ako sa môžu prihlásiť do konkurzu. Viacerí sa pýtajú, akú má hodnotu ich permanentka. Na základe žiadosti nám bol v roku 2020 doručený zoznam vydaných permanentiek, nie pri každom však bola uvedená ich hodnota,“ vyjadrili sa k súčasnej situácii s permanentkami.

Majitelia permanentiek tak budú musieť po troch rokoch čakania, bojovať o svoje financie na vlastnú päsť. Prihlášku na prihlásenie sa do konkurzu nájdete tu. Svoje prihlášky môžu majitelia poslať do 11. februára 2022.

S rekonštrukciou strechy plavárne by sa malo začať na jar.  „V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony, ktoré priamo súvisia s prácami a rekonštrukcia sa rozbieha, o konkrétnostiach budeme informovať,“ informovalo mesto.

mh

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *