Prijímačky na stredné školy sa konajú tento pondelok. Riaditelia aj žiaci dúfali v ich zrušenie

prijimačky na stredné školy
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Prvé kolo prijímacieho konania na stredné školy sa koná v pondelok 3. 5. 2021. Väčšina žiakov sa na skúšky pripravovala online. Riaditelia stredných škôl v našom okrese by uprednostnili zrušenie skúšok a žiakov by radšej prijímali na základe ich priemeru. 

Záujem žiakov o štúdium na stredných školách v Šali sa každým rokom zvyšuje. Svojich budúcich študentov si školy vyberajú na základe výsledkov z prijímacích skúšok, ktorých prvé kolo sa uskutoční v pondelok 3. mája 2021. Konanie prijímačiek je sprevádzané prísnymi hygienickými opatreniami. 

Školy sa na prijímačky pripravovali celý týždeň. Potrebná bola dezinfekcia priestorov, vyhradenie a úprava tried pre konanie skúšok a príprava personálu na kontrolu dodržiavania opatrení.

Dôležitejšia príprava však čakala žiakov, ktorí sa na skúšky pripravujú dlhodobo. Podmienky mali oproti minuloročným študentom náročnejšie z dôvodu horšej pandemickej situácie, ktorá spôsobila online výučbu už od začiatku septembra.

Žiaci to mali kvôli pandémii náročnejšie

Žiačka 9. ročníka Veronika sa na skúšky pripravovala už od začiatku januára. „Plánujem ísť na bilingválne gymnázium do Nitry, kde máme okrem klasických prijímačiek aj talentové skúšky,“ vysvetľuje Veronika. Okrem posledných týždňov jej vyučovanie prebiehalo online formou.

„Mali sme to podľa mňa náročnejšie ako minuloročný deviataci. Všetci sme dúfali, že nám prijímačky nakoniec zrušia,“ dodáva.

Zrušenie prijímacích skúšok požadovala aj veľká časť riaditeľov stredných škôl. „V minulom školskom roku, kedy boli žiaci dlhší čas v škole a boli lepšie pripravení na prijímacie skúšky k zrušeniu došlo. Preto považujem rozhodnutie ponechať prijímacie skúšky v tomto školskom roku za nesprávne,“ hovorí o situácií riaditeľ Gymnázia Juraja Fándlyho Vladimír Takáč.

S jeho názorom súhlasila aj riaditeľka Spojenej školy Nivy Anna Keseliová. „Prezenčné konanie prijímacích skúšok v pandemickom období je veľmi náročné na organizáciu. Vyhovujúcejšie bolo minuloročné riešenie prijímania na základe študijného priemeru,“ vysvetľuje riaditeľka.

Stredná odborná škola chovu koní a služieb

SOŠ chovu koní a služieb v Šali ohlásilo prijímacie skúšky pre odbor agropodnikanie. Škola eviduje tento rok zvýšený záujem o štúdium a počet prihlásených žiakov mierne prevyšuje počet žiakov, ktorých škola môže prijať.

Stredná odborná škola chovu koní a služieb


Vedenie školy prijalo mnohé opatrenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu koronavírusu na prijímacích skúškach. „Škola spolu so zriaďovateľom zabezpečila dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, povinné je prekrytie horných dýchacích ciest a v miestnostiach je zabezpečené pravidelné vetranie,“ povedala nám zástupkyňa riaditeľky školy Lívia Szabóová.

Gymnázium Juraja Fándlyho

Počet záujemcov o štúdium na šalianskom gymnáziu sa v porovnaní s minulým rokom veľmi nezmenil. Gymnázium sa okrem všeobecne platných opatrení rozhodlo žiakov na prijímacom konaní rozdeliť do skupín tvorených žiakmi z rovnakej školy.

Gymnázium juraja fándlyho Šaľa


„Eliminujeme tak možnosti šírenia koronavírusu,“ vysvetľuje riaditeľ Takáč. Rovnako ako aj v ostatných stredných školách bude žiakovi v prípade karantény poskytnutý náhradný termín prijímacích skúšok.

Stredná spojená škola Nivy 2

Počet prihlásených žiakov na Spojenú školu Nivy tento rok narástol. Pre bezpečnosť žiakov sa škola rozhodla zaviesť niekoľko opatrení.

Spojená škola nivy 2, Šaľa


„Pri vstupe do školy bude každému žiakovi skontrolovaná teplota. Rodičia majú vstup zakázaný. Následne sme vytvorili menšie skupinky po deviatich žiakoch, ktorí budú skúšky písať v miestnosti s dodržanými dvoj metrovými rozostupmi,“ hovorí o plánovaných opatreniach riaditeľka Keseliová. Podľa nej bola príprava na konanie skúšok veľmi náročná a bez pomoci výchovných poradcov na základných školách by sa nezaobišli.  

Kristína Marcinková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *