Cintoríny na území Šale sa spomínajú vo viacerých latinských dokumentoch

zatvorené-cintoríny šaľa
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Cintoríny na území Šale sa spomínajú vo viacerých latinských dokumentoch. V cintoríne pri kostole zo začiatku 15. storočia boli dve krypty. Kto chcel byť pochovaný v kryptách, musel zaplatiť tri floreny, kto v kostole, musel zaplatiť 12 florenov. O pochovávaní v kostole rozhodoval predstavený cirkevného rádu, uvádza tabuľa na mestskom cintoríne v Šali.

Zmienku o cintorínoch nájdeme aj v listine, v ktorej sa spomína výstavba vojenskej pevnosti v rokoch 1665 – 1667. Pri výstavbe pevnosti sa používal aj materiál z oplotenia cintorína.

V matrike z roku 1715 sa uvádza umiestnenie cintorína ,extra oppidum,“ „extra portas,“ čiže mimo sídla, za bránami obce. Presné miesto tohto cintorína nepoznáme.

Viac informácií o cintorínoch v Šali sa dozvedáme z kanonickej vizitácie z roku 1779. V nej sa uvádzajú tri cintoríny. Jeden sa nachádzal pri kostole, druhý vedľa verejnej cesty asi na 1 hodinu chôdze pri brode cez rieku Váh. V tomto cintoríne pochovávali kalvínov, evanjelikov, žobrákov, inovercov, bedárov.

Na tomto cintoríne sa nachádzal aj vysvätený kríž s ukrižovaným Kristom. Tretí cintorín sa nachádzal mimo sídla, asi na štvrť hodiny chôdze. Je známa aj rozloha tohto cintorína (125 siah x 45 siah).

Jozef II. zakázal pochovávať pri cintorínoch

Cintorín bol obkolesený svahom, jarkom a stromoradím. Presné miesto nie je známe. Možno predpokladať, že tento cintorín sa nachádzal pravdepodobne na mieste terajšieho cintorína. Umocňuje to aj skutočnosť, že koncom 18. storočia panovník Jozef II. zakázal pochovávanie v blízkosti kostolov, čím prišlo k zriaďovaniu cintorínov na iných miestach.

Viac informácií nájdeme z doby výstavby terajšieho kostola sv. Margity Antiochijskej z rokov 1828 – 1829. Z krypty kostola boli 18. 4. 1828 prenesené na cintorín pozostatky dvoch kňazov – Štefana Saala a Gabriela Ernyeiho. Prenesené boli aj viaceré neidentifikované kostrové pozostatky.

Na cintorín bol 17. mája 1828 prenesený kríž, ktorý dovtedy stál pred kostolom. Terajší dom smútku bol dokončený v roku 1979, v prednej časti cintorína sa začalo pochovávať v roku 1993. Okrem mestského cintorína sa v katastri mesta nachádzajú dva cintoríny vo Veči (okolo kostola na Pribinovom námestí a židovský cintorín na Nitrianskej ulici). Cintorín sa nachádza aj v osade Hetméň.

(ml)

Poznámka: V texte sú využité informácie z článku mesta Šaľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *