Výstava v šalianskom archíve: Z dejín nemocníc mesta Šaľa

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Archív Šaľa pozýva občanov na prebiehajúcu výstavu „„Pomáhať, chrániť a zachraňovať!”. Výstava prezentuje osobnosti a dejinné udalosti týkajúce sa rozvoja zdravotníckych inštitúcií, hasičských a policajných zborov v regióne okresov Šaľa, Galanta a Dunajská Streda. Výstava bola realizovaná vďaka poskytnutiu finančnej podpory Mesta Šaľa, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Fondu podpory kultúry národnostných menšín. Výstava bude prístupná verejnosti v priestoroch kaštieľa do júna 2023. 

Pred rokom 1945 slúžila v Šali verejnému zdravotníctvu budova Zeleného kríža. V 50. rokoch 20. storočia bol schválený rad zákonov, ktoré viedli k zjednoteniu liečebnej a preventívnej starostlivosti. Začal sa budovať obvodný systém zdravotníckej starostlivosti. V Šali neexistovala v spomínanom období žiadna poliklinika, chýbali vhodné priestory, ktoré by mohli slúžiť podmienkam mestskej polikliniky. Okresný národný výbor v Šali sa rozhodol upraviť pre potreby polikliniky najprv budovu bývalého hostinca.


V priestoroch budovy bola umiestnená ambulancia detského lekára, zubná ambulancia a laboratórium. Priestory sa časom rozšírili o ďalšie ambulancie. Prijatím zákona o zjednotení zdravotníctva sa začali napĺňať plány o strediskách s lekármi aj v regióne Šaľa. 

V meste sa o nevyhnutnosti zriadenia nemocnice rokovalo 14. októbra 1954. Dospeli k záveru, že Okresná nemocnica ústavu národného zdravia v Šali má byť postavená na území mestského parku. O zriadení pôrodného domu sa diskutovalo už od roku 1952, plánovalo sa aj oddelenie pre deti a dospelých. V priestoroch bývalého centrálneho parku v Šali sa stavebné práce začali 3. decembra 1954. Tzv. “malá nemocnica“ bola otvorená v roku 1955. Vznikli tu tri základné oddelenia: interné, detské a gynekologicko-pôrodnícke.


Interné oddelenie malo kapacitu 30 lôžok a svoju činnosť začalo v septembri v roku 1955. Malý kolektív lekárov vykonával súčasne nemocničnú aj ambulantnú činnosť. Detské oddelenie začalo svoju činnosť v priestoroch s kapacitou 25 postelí pre pacientov a 20 pre novorodencov. Na území vtedajšieho okresu nebola do roku 1954 gynekologická ambulancia. Šaľa disponovala v roku 1950 len dvomi mestskými pôrodnými asistentkami. 

Medzi ďalšie významné medzníky zdravotníctva v Šali patrilo aj vybudovanie novej nemocnice s poliklinikou. Slávnostný výkop novej nemocnice v Šali bol 20. septembra 1962. Nemocnica bola vybudovaná za 5 rokov a slávnostne bola odovzdaná do užívania 27. októbra 1967. Nemocnica fungovala do roku 2010, kedy definitívne ukončila svoju činnosť. 

Všetkých záujemcov, nielen dejín zdravotníctva, pozývame na prehliadku výstavy „Pomáhať, chrániť a zachraňovať!”. Medzi partnerské organizácie výstavy patria Vlastivedné múzeum v Galante, Mestské múzeum v Seredi a Policajné múzeum v Bratislave, sponzorsky jej realizáciu podporila Coop Jednota Galanta a viacerí podnikatelia zo Šale, Trstíc a z Tešedíkova. 

Autor: Klaudia Bugyinszká

Štátny archív v Trnave
pracovisko Archív Galanta  so sídlom v Šali

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *