Medzinárodná konferencia a výstava Divadelníctvo v regióne

divadelníctvo v regióne
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 3 min

Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Šaľa organizoval 11. septembra 2020 medzinárodnú konferenciu Divadelníctvo v regióne. Zároveň bola otvorená výstava Divadelníctvo v regióne, ktorá bude návštevníkom sprístupnená do júna 2021.

Nad konferenciou prevzal záštitu štátny tajomník ministerstva vnútra SR Ján Lazar. Konferenciu otvoril vedúci archívu Jozef Meliš. Po otvorení konferencie s príhovorom vystúpila Mária Mrižová, riaditeľka odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR, ktorá bola Jánom Lazarom poverená zastupovaním na podujatí z dôvodu jeho pracovnej zaneprázdnenosti. Tento rok sa konal 20. jubilejný ročník, vystúpilo niekoľko odborníkov na tému divadelníctva.

Pamätnú plaketu získala riaditeľka Štátneho archívu v Šali

pamätná plaketa


Po príhovoroch nasledovalo odovzdanie pamätnej plakety Pro archivo, ktorú archív odovzdáva za svedomitú, záslužnú a obetavú prácu v Archíve Šaľa. Tento rok bola plaketa odovzdaná dlhoročnej riaditeľke Štátneho archívu v Šali Veronike Novákovej.

Kvôli pandémii nevystúpili hostia z Maďarska

Príspevky kolegov z Maďarska: Kujbusné Mécsei Évy zo Župného archívu v Nyíregyháze, Perczel Olivéra z Archívu hl. mesta Budapešti a Varga Lucy z Hudobnovedného inštitútu Maďarskej akadémie vied, boli prednesené pracovníkmi archívu, keďže kvôli pandémii museli kolegovia z Maďarska ospravedlniť svojuPríspevky kolegov z Maďarska: Kujbusné Mécsei Évy zo Župného archívu v Nyíregyháze, Perczel Olivéra z Archívu hl. mesta Budapešti a Varga Lucy z Hudobnovedného inštitútu Maďarskej akadémie vied, boli prednesené pracovníkmi archívu, keďže kvôli pandémii museli kolegovia z Maďarska ospravedlniť svoju neúčasť.

Konferencii sa zúčastnilo 40 hostí

Konferencia sa stretla s veľkým záujmom odbornej aj laickej verejnosti. Na konferencii sa zúčastnilo 40 hostí, keďže počet miest bol kvôli pandémii obmedzený. Po skončení konferencie sa konala vernisáž v poradí už 25. výstavy archívnych dokumentov pripravenej kolektívom Archívu v Šali na tému Divadelníctvo v regióne. Výstava je organizovaná pri príležitosti vyhlásenia roka 2020 za Rok slovenského divadla. Výstava je koncipovaná chronologicky, venuje sa divadelníctvu v regióne od jeho začiatkov po súčasnosť.


konferencia


Výstava je rozdelená na niekoľko častí

Prvá časť výstavy je venovaná školským divadelným predstaveniam, ktoré sú najstaršími doloženými predstaveniami v našom regióne. Najstaršia známa písomná zmienka o odohraní divadelného predstavenia v Uhorskom kráľovstve sa viaže práve k Šali. V roku 1601 v priestoroch dnešného archívu (v kaštieli) v Šali odohrali poslucháči teológie divadelné predstavenie Víťazný Jozef, aby zlepšili edukáciu v biblických vedách. Cieľom divadla bola výchova, vzdelávanie, zábava, kritika spoločenských neduhov alebo oslava idealizovanej minulosti.

V ďalšej časti je prezentované divadelníctvo v 19. storočí až do zániku monarchie v roku 1918.  Dokumenty v tejto časti výstavy sú doplnené dobovými kostýmami z 19. a prelomu 19. a 20. storočia. Tretia časť výstavy je venovaná problematike divadelníctva počas medzivojnovej Československej republiky.  V tom čase pôsobil v Šali aj významný autor maďarských divadelných a rozhlasových hier a šaliansky rodák Jozef Miskovics-Sellyei, ktorému je venovaná ďalšia časť výstavy.

Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938 predstavuje pre tento región podstatný historický medzník, pretože územie dnes v pôsobnosti Archívu Šaľa bolo až do konca 2. svetovej vojny rozdelené medzi dva štáty. Menšia – severná – časť bola súčasťou Slovenskej republiky; väčšia – južná – časť bola súčasťou Maďarského kráľovstva. Preto sa ďalšia časť výstavy venuje divadelníctvu od roku 1938 do roku 1945, čo je pre domácu historickú chronológiu trocha netradičné.Po 2. svetovej vojne nastali podstatné spoločenské zmeny, ktoré zasiahli aj divadelníctvo. Na území, ktoré patrilo k Maďarskému kráľovstvu, boli rozpustené všetky spolky a medzi nimi aj divadelné súbory. Ochotnícke divadlo sa muselo nanovo organizovať buď pod Ústredím slovenských ochotníckych divadiel, Maticou slovenskou alebo pod organizáciou podporujúcou kultúru Maďarov žijúcich na Slovensku, neskôr známou pod menom Csemadok.

Tradícia ochotníckych divadiel sa v niektorých obciach regiónu udržala viac ako sto rokov, až do súčasnosti, pričom po roku 1989 vznikli aj nové divadelné súbory. V našom regióne sa pravidelne organizujú aj festivaly divadelných súborov s celoslovenskou účasťou. Na výstave sú prezentované aj dokumenty k divadelným festivalom v Močenku (Gorazdov Močenok) a vo Veľkých Úľanoch. Niektorým súčasným ochotníckym spolkom je venovaná ďalšia časť výstavy.

Posledná časť výstavy je prehľadom doterajšej výstavnej a konferenčnej činnosti Štátneho archívu v Šali, pretože tento rok je rokom 25. výročia pravidelného organizovania výstav archívnych dokumentov a 20. výročia pravidelného organizovania medzinárodných odborných konferencií.

Vystavené dokumenty pochádzajú prevažne z fondov Štátneho archívu v Nitre pracovisko Archív Šaľa a sú doplnené ďalším obrazovým materiálom, ktorý poskytli regionálni spolupracovníci z Mestského múzea v Seredi, Vlastivedného múzea v Galante, Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede, Róbert Farkas z Váhoviec, Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne, Ing.  Peter Miklošík zo Šintavy, Érsek Rezső z Dunajskej Stredy, Peter Sýkora z Močenku, Tamáš Zupko z Vozokan, p. Alena Demková zo Šale a ďalší. Kostýmy zapožičal p. Zsolt Takács z Galanty.Dramatické polstoročie v Šali

Sprievodným podujatím, ktorému archív poskytol priestor, je výstava k divadelníctvu v Šali „Dramatické polstoročie v Šali“ z rokov 1966 – 2020. Výstavu o histórii ochotníckych súborov v Šali pripravila dlhoročná členka súboru Materinky  Alena Demková.

Medzinárodnú konferenciu a výstavu organizuje Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Šaľa v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť Petra Pázmánya – Pázmány Péter Tudományos Társaság v Šali a s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR a  Fondu na podporu národnostných menšín.

Bezplatný vstup na výstavu

Výstava bude otvorená do 30. júna 2021, verejnosti je prístupná v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod. Vstup na konferenciu aj výstavu je voľný.

Júlia Benciová, Mgr. Jozef Meliš, PhD.
Upravila: Redakcia SŠ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *