Miroslav Bicek: Centrum cirkulárnej ekonomiky posunie Šaľu medzi moderné európske regióny

ewia CCE Šaľa
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 7 min

Spoločnosť ewia a. s. ohlásila v roku 2019 výstavbu piatich regionálnych Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE) v jednotlivých častiach Slovenska. Tieto centrá sú inšpirované najnovšími trendami v oblasti ekologického nakladania s odpadmi a podobnými prevádzkami v Kodani, Viedni, či Amsterdame. Výstavba jedného CCE je plánovaná aj v okrese Šaľa. O tom v akom štádiu sa projekt nachádza a aké výhody prinesie regiónu, sme sa rozprávali s regionálnym riaditeľom spoločnosti ewia a. s. Ing. Miroslavom Bicekom, ktorý má projekt na starosti.

Mohli by ste ľuďom priblížiť detaily projektu?

Ide o projekt, ktorý regiónu pomôže vyriešiť dlhodobý problém s odpadom. V názve má slovo „CENTRUM“, čo znamená, že poskytne centrálne riešenie pre zhodnotenie viacerých druhov odpadov okrem nebezpečného. Ten sa likviduje v špecializovaných zariadeniach, ktoré súčasťou CCE nebudú.

Miroslav Bicek počas exkurzie vo viedenskom ZEVO Pfaffenau, ktoré je v mnohom vzorom pre CCE Šaľa
Miroslav Bicek počas exkurzie vo viedenskom ZEVO Pfaffenau, ktoré je v mnohom vzorom pre CCE Šaľa.

Aký odpad sa teda bude v CCE spracovávať?

V prvom rade to bude odpad od občanov. Teda vyseparovaný z farebných kontajnerov a zmesový komunálny odpad z čiernych kontajnerov. Okrem toho budeme spracovávať aj odpad od regionálnych firiem. Pôjde o priemyselný odpad, napríklad obalové materiály, fólie či kovové materiály z výroby. Tieto materiály sa spolu so separovaným odpadom od občanov dotriedia a poputujú na recykláciu, aby z nich mohli vzniknúť nové výrobky.

Čo sa stane s odpadom, ktorý sa nedá recyklovať?

Najprv urobíme všetko, aby sme z odpadu získali materiály, ktoré je možné ďalej recyklovať. Z nerecyklovateľného odpadu sa za prísnych technologických podmienok vyrobí teplo a elektrina v zariadení ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu), ktoré bude súčasťou CCE. Zo všetkého odpadu bude teda úžitok – buď v podobe nových výrobkov z recyklácie alebo elektriny a tepla zo ZEVO. Pôjde o veľký rozdiel oproti súčasnosti, kedy odpad z regiónu končí na skládkach a spoločnosť z neho nemá žiadnu hodnotu.

„Vďaka cirkulárnej ekonomike nezaťažujeme prírodu ťažbou ropy, plynu či uhlia. Šetríme tým životné prostredie i zdravie ľudí.“

V názve CCE pracujete s pojmom „cirkulárna ekonomika“. Čo tento pojem znamená?

Inšpirovali sme sa projektom Circular Economy Village (dedina cirkulárnej ekonomiky) vo fínskom meste Riihimäki, ktoré má podobný počet obyvateľov ako Šaľa. V tomto zariadení robia všetko pre to, aby odpad pripravili na recykláciu alebo na ekologickú výrobu elektriny a tepla.

Tým pádom zabezpečia, aby materiály a energia obiehali dokola v „kruhu“. Preto hovoríme o „cirkulárnej ekonomike“. Vďaka tomu nie je treba zaťažovať prírodu ťažbou nových nerastných surovín ako je ropa, plyn, uhlie alebo minerály. Ľudia tento pojem možno poznajú aj ako „obehové hospodárstvo“.

SŠ_CCE vzniklo podla inšpirácie podobných zariadení vo vyspelých krajinách Európy
CCE vzniklo podľa inšpirácie podobných zariadení vo vyspelých krajinách Európy

Ide o model, ktorý môžu ľudia poznať iba z Fínska?

Zďaleka nie. Veľmi podobné centrá môžu nájsť ľudia po celej Európe, nielen v Kodani, Štokholme, Amsterdame, či Zürichu, ale aj v blízkej Viedni, ktorá je aj vďaka tomu pravidelne vyhodnocovaná ako najlepšie mesto na život. Sme presvedčení, že vďaka CCE sa región Šale môže minimálne v odpadoch dostať na úroveň najmodernejších európskych miest.

Napokon, veľmi podobné centrum majú dnes aj Košice, ktoré sú známe tým, že už dnes dokážu zhodnotiť takmer všetok odpad a na skládky vyhadzujú iba minimum. Je to obrovský rozdiel oproti zvyšku Slovenska, ktoré nezmyselne skládkuje okolo 51 percent odpadu ročne, čiže cez 1 milión ton.

Viac o tom čo sa deje so slovenským odpadom sa dozviete z tohto VIDEA:

V akom štádiu je váš projekt momentálne?

Projekt je vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ide o dlhodobý proces a má ho na starosti Ministerstvo životného prostredia SR. Po skončení tejto fázy, projekt prechádza do povoľovacieho procesu územného a následne stavebného konania. Všetky spomenuté kroky trvajú približne 2-3 roky.

Prečo to trvá tak dlho?

Je dôležité, aby si občania aj samosprávy vypočuli argumenty všetkých zúčastnených strán, objektívne zvážili fakty, výhody aj prípadné nevýhody a spoločne debatovali aj o tom, aké riešenia v oblasti odpadov pre región existujú.

Za nás ako investora môžem povedať, že tento postup plne rešpektujeme a aj vďaka nemu môžeme projekt ešte vylepšovať, tak aby ešte lepšie napĺňal očakávania verejnosti či zodpovedal všetky otvorené otázky. Zámer k projektu je od septembra 2019 verejne dostupný na webe enviroportal.sk a občania sa s ním môžu do detailov oboznámiť.

Prejdime k najviac diskutovaným otázkam. Nezaťaží projekt aktuálne zlú dopravu v Šali?

Rád by som ľuďom vysvetlil, že ja sám ako domáci vozím deti denne cez most a vnímam dopravnú situáciu v meste veľmi citlivo. Zároveň, vďaka skúsenosti s prevádzkou podobného zariadenia na Slovensku, informácie o skutočnej doprave máme z prvej ruky. Reálna doprava bude v prípade CCE na priemernej úrovni 10 vozidiel za hodinu. Ak to rozdelíme podľa smerov, tak za hodinu rátame s tromi nákladnými autami, ktoré prídu zo smeru Šaľa a Galanta. Ďalšie tri vozidlá prídu zo smeru Nové Zámky a štyri zo smeru Nitra.

Zároveň, pokiaľ vychádzame zo strategických dokumentov mesta, bude do konca roku 2023 dokončený obchvat Šale, ktorý zníži dopravné zaťaženie mesta Šaľa o 30 %. To ma poteší rovnako ako ostatných spoluobčanov.

Kde bude CCE stáť?

Naše CCE bude situované v priemyselnej zóne pri Dusle vo vzdialenosti tri kilometre od mesta s plynulým napojením na novobudovaný obchvat, cez ktorý bude tranzitovaná všetka doprava súvisiaca s CCE. Tým pádom nedôjde k navýšeniu lokálnej dopravy v okolitých obciach. V neposlednom rade si treba uvedomiť, že už dnes je „na kolesách“ po celom regióne množstvo odpadu, ktorý putuje na skládky alebo do iných zariadení. Navyše, CCE bude uvedené do prevádzky najskôr v roku 2025, takže aj keby pri výstavbe obchvatu prišlo k sklzu, je tam rezerva viac ako 2 roky.

Najväčšiu časť areálu CCE zaberie dotrieďovacia hala, kde sa bude odpad pripravovať na recykláciu
Najväčšiu časť areálu CCE zaberie dotrieďovacia hala, kde sa bude odpad pripravovať na recykláciu.

Naozaj je v regióne toľko odpadu, aby naplnil kapacitu CCE? Ľudia sa prirodzene obávajú, či nebude do centra putovať odpad aj z iných regiónov…

Od začiatku otvorene hovoríme, že naše projekty sú orientované výhradne na odpad z regiónu, kde sú postavené. Aj preto plánujeme na Slovensku 5 takýchto centier – pre každý región. V regióne Šaľa máme zrátané množstvá odpadu v primárnom regióne do 35km. Podľa údajov zo Štatistického úradu SR už dnes vzniká v tomto okruhu ročne viac ako 250 tisíc ton odpadu.

Navyše, v horizonte 10-15 rokov pri konzervatívnom odhade toto množstvo narastie na viac ako 400 tisíc ton. Deklarovaná spracovateľská kapacita CCE je 130 tisíc ton odpadu ročne, čo už podľa dnešnej produkcie 250.000 ton nestačí. Rátame však s rastom recyklácie i zhodnotenia kuchynského bioodpadu.

Kde sa všetok ten odpad berie?

Bohužiaľ, z veľkej časti je to daň za náš konzumný spôsob života. Len pre zaujímavosť, Nitriansky i Trnavský región majú na obyvateľa najväčšiu tvorbu odpadu v SR, približne 500 kg za rok.

V CCE sa budú deti a mládež vzdelávať v oblasti ekologického nakladania s odpadmi
V CCE sa budú deti a mládež vzdelávať v oblasti ekologického nakladania s odpadmi.

Aj preto sa chceme v CCE venovať environmentálnej výchove detí a mládeže. Uvažovanie o odpade sa totiž nemôže začínať až v momente keď vidíme obsah nášho odpadkového koša, ale oveľa skôr – teda v obchode, kde si kupujeme potraviny, oblečenie alebo iné, častokrát úplne zbytočné veci. Tiež si treba uvedomiť, že odpad vytvárajú aj podniky a firmy. Čím skôr naučíme takto uvažovať naše deti, tým skôr sa naučíme netvoriť odpad. Je to však beh na veľmi dlhú trať.

„V Šali som sa narodil, vychovávam tu deti, mám tu rodičov, rodinu a priateľov. Nikdy by som si nedovolil riskovať ich zdravie.“

Niektorí ľudia majú obavy aj z emisií….

Pri tejto otázke budem trochu osobný. V Šali som sa narodil, vychovávam tu deti, mám tu rodičov, rodinu a priateľov. Nikdy by som si nedovolil riskovať ich zdravie. Nakoľko sa však tejto problematike venujem už 15 rokov a videl som desiatky podobných projektov po celom svete, vyhodnotil som, že ide o najlepšie možné riešenie pre túto dobu s ohľadom na životné prostredie i zdravie ľudí. To sú hodnoty, ktoré sú pre mňa najdôležitejšie.

Ako miestny občan viem aj to, že náš región má s emisiami historicky negatívne skúsenosti. Zároveň sme nikdy netvrdili, že CCE nebude produkovať žiadne emisie. Emisie však vytvára každý jeden podnik, vrátane tých najmenších a častokrát zabúdame na emisie, ktoré tvoríme my ako ľudia, už len tým, že jazdíme každý deň autami alebo tým, že odpad skládkujeme. Preto sa treba otvorene rozprávať o reálnom množstve vzniknutých emisií a vychádzať z faktov.

O aké množstvo emisií teda v prípade CCE pôjde?

V prvom rade je dôležité povedať, že v celej EU platia pre zariadenia ako je to naše rovnaké pravidlá a prísne emisné limity tak vo Viedni ako v Šali. Celé CCE vrátane energetického zhodnocovania odpadu prispeje k existujúcej emisnej záťaži regiónu 1-2% percentami emisií. Znamená to, že množstvo a kvalita čistiaceho systému v našich zariadeniach je na špičkovej úrovni.

Detailné výpočty sú transparentne zverejnené v emisnom posudku, ktorý je súčasťou Správy o hodnotení na webe enviroportal.sk. Naše výpočty rátajú s maximálnymi prípustnými hodnotami, pričom v reálnej prevádzke sa tieto sa tieto hodnoty pohybujú oveľa nižšie, čo bude aj naším cieľom. V najbližšej dobe sa pokúsime detaily o emisiách vysvetliť občanom zrozumiteľnou formou.

Ako sú tieto emisie monitorované?

Každé zariadenie musí mať systém AMS (automatizovaný monitorovací systém), z ktorého sa údaje dostávajú v reálnom čase k štátnym inšpekčným orgánom. Tie môžu kedykoľvek zasiahnuť a udeliť zariadeniu porušujúcemu emisné limity obrovskú pokutu.

Dajú sa emisie z CCE porovnať s emisiami z iných zariadení?

Z verejne dostupných údajov v Národnom emisnom informačnom systéme (NEIS) je evidentné, že zariadenia ako je to naše vytvárajú oveľa menej emisií ako podobné zariadenia, ktoré vyrábajú energiu z fosílnych palív ako je uhlie, plyn či ropa alebo dokonca z biomasy. Je to hlavne vďaka spomínaným prísnym kritériám (tzv. BAT – Best Available Techniques alebo Najlepšie dostupné techniky), ktoré sa pravidelne sprísňujú na európskej úrovni – a je to tak správne.

„Uvedomujeme si, čo regiónu chýba a preto chceme k týmto výzvam pristupovať ako dobrý a spoločensky zodpovedný investor.“

Ako bude región profitovať z toho, že CCE bude stáť práve tu?

Benefitov pre región ponúkame hneď niekoľko. V prvom rade je to environmentálne hľadisko a odklon od neekologického skládkovania. Ďalej je to cena za odpad – blízke obce vedia profitovať z krátkej zvozovej vzdialenosti, čo má vplyv na to, koľko budú za spracovanie odpadu platiť.

Potenciál vidíme v lacnejšom teple pre obyvateľov, nakoľko v platnej energetickej koncepcii mesta Šaľa sa uvažuje s dodávkou tepla do mesta cez teplovod od existujúceho priemyselného areálu. Pokiaľ by sa teplovod vybudoval, Šaľa by sa mohla stať jedným s prvých miest na Slovensku, ktoré by kompletne vykurovali len z obnoviteľných zdrojov – z geotermálneho prameňa a teplom z odpadu.

Súčasťou areálu CCE bude aj verejný parčík s vodnou plochou
Súčasťou areálu CCE bude aj zeleň s vodnou plochou.

Ďalším prínosom CCE bude 200 nových pracovných miest. Navyše, ekonomickým plusom pre obec či mesto je aj daň z nehnuteľnosti, ktorá sa v prípade CCE bude pohybovať na úrovni okolo 70 tisíc eur ročne.

Hovoríme síce o budúcnosti, no región podporujeme už teraz. V minulom aj tomto roku sme už podporili mladých športovcov hádzanej a futbalový klub. Zároveň vzniká občianske združenie na pravidelnú podporu športu a kultúry, najmä pre deti a mládež, ale aj realizáciu environmentálnych projektov. Uvedomujeme si, čo regiónu chýba a preto chceme k týmto výzvam pristupovať ako dobrý a spoločensky zodpovedný investor.

Nedávno sa objavila informácia o investícii spoločnosti ewia do rekonštrukcie letného kúpaliska. Viete prezradiť viac?

V lokalite Šaľa máme rozpracované viaceré investičné aktivity a toto je jedna z nich. Pôjde o nemalú investíciu vo výške približne 2 milióny eur do obnovy bývalého letného kúpaliska v Šali, na ktoré majú mnohí spoluobčania veľmi pekné spomienky z detstva, podobne ako aj ja. Keď všetko pôjde podľa plánov, budú môcť Šaľania a obyvatelia okolitých obcí využívať nové kúpalisko už v lete 2023.

Viac o projekte nového letného kúpaliska sa dozviete z tohto VIDEA:

Ako reaguje na CCE verejnosť?

Väčšinou sa stretávame s pozitívnymi reakciami. Ľudia chápu, že skládky patria do minulosti. Na druhej strane ma mrzí, keď niekto úmyselne straší a zavádza ľudí, pričom neponúka žiadne alternatívne riešenie. Tým nijako neodsudzujem zákonné právo ľudí vyjadriť názor aj petíciou. Plne to rešpektujem.

Treba si však uvedomiť, že skládky raz skončia a nie je to tak ďaleko. Poplatky za odpad, ktoré platíme dnes, vyskočia na násobky. Naopak, v Bratislave a v Košiciach sa odpad zhodnocuje v ZEVO a poplatky od obyvateľov sú porovnateľné s mestami, kde sa odpad skládkuje.

Čo by ste radi verejnosti odkázali na záver?

Rozumieme otázkam, ktoré náš projekt vyvoláva. Zároveň chcem zdôrazniť, že sme k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok prostredníctvom našich sociálnych sietí, webu www.ewia.sk a cez e-mail info@ewia.sk.

Postupne budeme občanov transparentne informovať o ďalších detailoch projektu, ako aj o termínoch verejných prerokovaní, ktoré sa nám žiaľ v dôsledku pandemickej situácie posúvajú. Navyše, som kedykoľvek ochotný poskytnúť informácie aj osobne v kancelárii spoločnosti ewia v Šali.

Reklamný článok

4 Comments on “Miroslav Bicek: Centrum cirkulárnej ekonomiky posunie Šaľu medzi moderné európske regióny”

  1. Už tu bolo niekoľko záujmov o likvidáciu odpadu-spalovňa v Dusle, spalovňa pri Nedede. Občanom sa to nepáčilo a preto sa od týchto projektov upustilo. Pýtam sa bude sa zvážať odpad z okolia, prípadne iných miest .To by som považovala za veľký problém. Je Šaľa už atakovaná emisiami tak, že každý tretí obyvateľ trpí alergiou, oslabenou imunitou vhodnou lokalitou?

    1. Pán Bicek držím palce.Treba myslieť aj na budúcnosť lebo s odpadom bude neskutočne veľký problém o pár rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *