Pamiatky a pamätihodnosti sú súčasťou našej identity a autentickým odkazom minulosti

kaplnka sv. rodiny
banner fantázia
Čas čítania: 4 min

V akom stave sú šalianske pamiatky a pamätihodnosti? Ak ich chceme chrániť a starať sa o ne, mali by sme poznať aj ich historickú hodnotu. Našou povinnosťou je toto poznanie odovzdať ďalším generáciám. Pokiaľ možno, v čo najautentickejšom stave.

Huňadyho kaštiel

V roku 1898 dal gróf Huňady postaviť v Hetmíne v neoklasicistickom slohu poľovnícky kaštieľ. Dnes sú z neho, žiaľ,  iba zarastené ruiny. Niekde sa stala chyba. Hľadať vinníka už nemá zmysel.

Huňadyho kaštiel – Hetmín.

Otázka znie, či sme schopní z toho mála, čo zostalo, vyťažiť aspoň drobný odkaz histórie. Som presvedčený o tom, že by to za to stálo.

Huňadyho kaštieľ
Huňadyho kaštieľ.

Trafostanica

Stavieb s podobným osudom bolo v Šali i Veči viac. Všetci poznáme smutné príbehy Horváthovej kúrie alebo mlyna. Z toho našťastie zostala aspoň trafostanica, ktorá ako – tak drží pohromade. V novembri 2017 bola vďaka nadšencom zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. To, že takýto status má, však pôsobí skôr ako oxymoron. Najmä pre jej znečistené a neupravené okolie.

trafostanica
Trafostanica alebo cyklopredajňa?

Technický stav by mali posúdiť odborníci. „Trafostanica je technickou pamiatkou a je vo vlastníctve právnickej osoby, ktorá je povinná starať sa o jej údržbu a zachovanie. Prípadné problémy – návrhy na jej údržbu mesto adresuje Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre, ktorý následne koná s jej vlastníkom,“ uviedla Dajana Hanesová, hovorkyňa mesta Šaľa.

O tom, že je objekt nevyužívaný, Krajský pamiatkový úrad v Nitre vie. Rovnako je informovaný, že so súhlasom vlastníka v objekte žije muž bez domova. Trafostanica má aktuálne nového vlasníka. Bývalý majiteľ potvrdil, že asi pred mesiacom prišlo k odpredaju spoločnosti, ktorá bude na vedľajšom pozemku realizovať výstavbu.

TRAFOSTANICA
Trafostanica s neporiadkom.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre opätovne preverí, či súčasné nakladania s trafostanicou neohrozuje pamiatkové hodnoty. „Stav bezprostredného okolia pamiatky je nielen pre pamiatku, ale aj pre mesto neprijateľný. Náš úrad je v danej záležitosti pripravený spolupracovať, ako aj v rámci ustanovení pamiatkového zákona konať,“ dodáva Richard E. Pročka.

Podstavec pod sochou sv. Juraja

Okrem trafostanice máme v meste ešte ďalšie národné kultúrne pamiatky. Tie sú v oveľa lepšom technickom stave. Do fondu pamiatkového úradu boli zhodne zapísané 23. apríla 1963.

Sú nimi kaštieľ, stĺp s podstavcom pod sochou sv. Juraja, socha sv. Juraja, kostol sv. Margity Antiochijskej a Kunov dom. Mesto dalo naposledy rekonštruovať komplex sochy sv. Juraja v rokoch 2006 – 2008. Na podstavci sa už ale prejavuje opotrebovanie a možno by bolo dobré zvážiť ďalšiu investíciu.

sv. juraj
Podstavec pod sochou sv. Juraja

V meste máme aj pamätihodnosti. Ich zoznam eviduje Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011, ktoré už ale dekádu nebolo aktualizované. V § 2 uvádza, že by mesto mohlo mať zriadenú komisiu pre pamätihodnosti. Dokument presne vymedzuje jej zloženie a kompetenciu. Komisiu pre pamätihodnosti mesto nemá zriadenú. Funkčnosť komisií končí s volebným obdobím,“ uviedla Dajana Hanesová, hovorkyňa mesta.

Čiastočne jej funkciu nahrádza komisia kultúry a nadšenci z radov obyvateľov. Možno by ale bolo fajn, ak by komisia pre pamätihodnosti existovala aj reálne, nie iba na papieri. Logicky teda vyvstáva otázka, kto kontroluje technický stav pamätihodností a plánuje ich rekonštrukciu.

Stav pamätihodností, ktoré sú vo vlastníctve mesta, pravidelne mesto kontroluje a na základe toho sa rozpočtujú finančné prostriedky na ich opravu a údržbu. Naposledy v roku 2020 bol opravený pamätník obetí 2. svetovej vojny na ul. Dolná a v roku 2019 mesto rekonštruovalo a premiestnilo Svätý kríž na mestskom cintoríne na ul. Hlavná v Šali,“ uviedla v odpovedi  Hanesová.

Iba na upresnenie, pamätník na Dolnej ulici bol opravený v roku 2019, keď prešiel viacerými reštaurátorskými prácami. Paradoxne, vo VZN č. 14/2011  nie je evidovaný medzi pamätihodnosťami. Objektov, ktoré by do neho mohli byť zapísaných je ale podstatne viac.

Pamätník obetiam vojen
Pamätník obetiam vojen

„Tento rok neboli v rozpočte mesta schválené žiadne finančné prostriedky na opravu pamätihodností,“ dodáva hovorkyňa mesta. Tento stav by mohli zmeniť prípadné dotácie či granty, o ktoré sa mesto uchádzalo.

Podľa mojich informácií, samospráva získala z ministerstva kultúry 7 500€ na rekonštrukciu Pamätníka obetiam vojen, ktorý stojí oproti fare a jeho oprava by mala realizovaná do konca roka. Mesto požiadalo aj o grant na opravu Pamätníka oslobodenia mesta (pri knižnici), no dotáciu nezískalo. Tento pamätník dýcha hlbokým „duchom socializmu“ a akútne by potreboval zrevitalizovať.

pamätník oslobodenia mesta
Pamätník oslobodenia mesta.

Bakošova muka

Investíciu si vyžadujú aj ďalšie pamätihodnosti. Bakošová muka sa začína rozpadávať, nový náter fasády i strechy by zniesla aj kaplnka Sv. rodiny (takisto chýba v zozname pamätihodností).

Bakošova muka stav.

A to nie je zďaleka všetko. Pomocnú ruku potrebujú podať aj iné pamätihodnosti. Či už rekonštrukciou, alebo úpravou ich okolia. A možno iba ľudskou všímavosťou a prístupom.

Bakošova muka
Bakošova muka

Aby sa z pietnych miest nestávali krčmy, tak ako aktuálne pri kostole Sv. rodiny vo Veči či v šalianskej kostolnej záhrade.  Na znovuosadenie čakajú aj pamätné tabule L. Gresznáryka a J. Feketeházyho, ktoré boli zvesené z fasády pri rekonštrukcii MsÚ. Podľa vyjadrenia mesta by mali byť inštalované v priestore, kde stále stojí nevyužitý stánok pred mestským úradom.

kaplnka sv. rodiny
Kaplnka sv. rodiny.

Kaplnka sv. Jozefa zakrytá reklamným pútačom

Na prospech veci by bolo, podľa môjho názoru, čím skôr pristúpiť k systematickej evidencii a označeniu pamiatok a pamätihodností tabuľkami s QR kódmi. Obsahovali by informácie o histórii, fotografie,  prípadne zvukového sprievodcu. Každý z objektov by mal byť jasne označený a viditeľný, aby bol, pokiaľ možno neprehliadnuteľný. Zlým príkladom je kaplnka sv. Jozefa, ktorú si pri vstupe do mesta návštevník nemá šancu všimnúť. Zakrýva ju reklamná tabuľa, a to je naozaj veľká škoda.

reklamná tabula
Reklamná tabuľa – kaplnka sv. Jozefa.

Každá generácia žije duchom svojej doby. V podvedomí, kdesi nad časomierou súčasnosti (či tomu veríte, alebo nie), žije odkaz minulých rokov, ktorý súčasnosť významnou formou ovplyvňuje. Našou povinnosťou je preto odovzdať posolstvo nielen z minulosti, ale aj súčasnosti.

Veľmi si preto vážim aktivity zamestnancov MsKS a ďalších nadšencov pri spracovaní interaktívnej súťaže Spoznaj svoje mesto.  Nositeľom našej identity a autentickým odkazom minulosti sú aj pamiatky a pamätihodnosti. Sú historickou stopou, z ktorej môžeme veľa pochopiť a naučiť sa.  Preto si zaslúžia pozornú a odbornú starostlivosť. V roku 2031 nás možno naše deti pochvália za to, že sme Huňadyho kaštieľ v Hetmíne napokon zachránili.

Miroslav Demín

(Autor je členom Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali, názory iných členov komisie nemusia byť zhodné).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *