Jesenné upratovanie: Kde nájdete zberné kontajnery?

jesenne upratovanie
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Jeseň je obdobím, kedy sa zbavujeme vecí, upratujeme a chystáme sa na zimu. Mesto sa ako každý rok rozhodlo, že občanom poskytne zberné kontajnery na odpad pre jesenné upratovanie.

Veľké zberné kontajnery budú strategicky rozmiestnené v rôznych lokalitách po meste, aby poslúžili každému občanovi. Na stanovištiach pri vašich domácnostiach budú v určitých dátumoch. Jesenné upratovanie bude trvať celý október.

Do týchto kontajnerov nepatrí biologický odpad zo zelene, elektroodpad, stavebný odpad alebo iný nebezpečný odpad. Ak meníte spotrebiče, nábytok, nevyhadzujte ich ku kontajnerom, zavezte ich na zberný dvor vo Veči na Ulici Fraňa Kráľa. Tu môžete celoročne odovzdať veľkorozmerné odpady, triedené zložky (papier, plasty, sklo, kovy), drobný stavebný odpad (platí sa poplatok), elektroodpad a jedlé oleje.

Nebezpečné zložky komunálneho odpadu známeho zloženia môžete zaniesť na Dvor nebezpečných odpadov, ktorý sídli v spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o. na Diakovskej č. 26.

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Vo Veči na parkovisku na Pribinovom námestí (pred reštauráciou Corgoň) 19. októbra (piatok) v čase od 15.00 do 16.00 hodiny budete môcť bezplatne odovzdať nebezpečný odpad a elektroodpad.

Nebezpečné zložky: staré autobatérie, staré žiarivky a výbojky, nádoby z náterových hmôt a chemikálií, riedidlá, motorové oleje, chemikálie, farby z tlačiarní, staré pesticídy a iné.
Elektroodpad : TV, rádiá, videá, chladničky, pračky, fény, kulmy, varné kanvice, elektrické ohrievače, počítače, hriankovače, mikrovlnné rúry, vysávače, mobilné telefóny, elektronické hračky, batérie a pod.

Rozmiestnenie kontajnerov pre účely jesenného upratovania je nasledovné:

Šaľa I – od 05. do 07. októbra

 • Rozhranie Váhovej a Robotníckej
 • Bottova – vnútroblok
 • Partizánska – za DK Chemik
 • Rozhranie SNP a Okružnej
 • Hlboká – pri garážach
 • Rozhranie Švermovej a Kráľovskej
 • Rozhranie Murgašovej a SNP
 • Rozhranie Smetanovej a SNP
 • Rozhranie Kráľovskej a Agátovej
 • Rozhranie Partizánskej a Hlbokej
 • Rozhranie Švermovej a Kpt. Jaroša
 • Murgašova x Agátová pri plote SAD
 • Mostová
 • Novomeského – vnútroblok
 • 1. mája pred obytným domom
 • 8. mája
 • Pázmáňa pri 13 poschodových
 • Jesenského – od Hlavnej oproti SEHATEX
 • Rozhranie Jesenského a Jazernej

Šaľa II. – od 12. do do 14. októbra

 • Nábrežná – pri artézskej studni
 • Hviezdoslavova a Štefánika – vnútroblok
 • Rozhranie Vinohradníckej a Družstevnej
 • Rozhranie Štefánika a Školskej pri plote gymnázia
 • Školská – pred amfiteátrom
 • Družstevná – pred bytovkou PS
 • Brezová – pri pekárni Varipek
 • Železničná od býv. Recykly
 • Rozhranie Gaštanovej a Družstevnej
 • Orechová- pri kotolni
 • Koniec ulice Javorovej pri trafostanici
 • Jarmočná
 • Kukučínova – pri kotolni
 • Kukučínova – pri stanovišti kontajnerov
 • Budovateľská pri škôlke
 • Budovateľská – vedľa Poplar-u
 • Družstevná – pred bytovkou PS
 • Vlčanská medzi č. 4 a 6
 • Rozhranie B. Němcovej a P.J. Šafárika
 • Dolná
 • Rozhranie J. Palárika – Družstevná
 • Rozhranie J. Palárika – Družstevná
 • V. Šrobára – vnútroblok

Mestská časť Veča – od 19. do 21. októbra

 • Komenského od Nitrianskej
 • Komenského – pri kotolni
 • Cintorínska vnútroblok
 • Slnečná – oproti novému kostolu
 • Nitrianska pri novinovom stánku
 • Fr. Kráľa
 • Fr. Kráľa- stred ulice pri RD
 • Fr. Kráľa- koniec ulice pri garážach
 • Koniec Hollého pri škole
 •  Narcisova
 • Bernolákova oproti 4-bytovke ZŠ
 • Nivy – pri SOUCH
 • Dlhoveská- na konci ulice vpravo
 • Nitrianska – oproti Extrabenz (slepá ulica)
 • Trnovecká pri trafostanici
 • Jilemnického
 • Hliník- na konci slepej ulice
 • Hospodárska + Lužná ulica

Mestská časť Hetméň a Kilič – od 19. do 21. októbra

V každej mestskej časti bude 1 ks kontajnera. Veľkoobjemový kontajner sa bude vyvážať priebežne po naplnení.

Autor: Michaela Harabišová
Foto: redakcia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *