Kedy a ako zapíšete vaše dieťa do materskej školy? Upravené dátumy a časy

Čas čítania: 1 min

Vzhľadom na šíriaci sa koronavírus COVID-19 sa zmení spôsob aj čas zapisovania maloletých detí do materských škôl.

Elektronický zápis

Zápis do všetkých šalianskych materských škôl  sa uskutoční elektronicky v termíne od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

Rodičia budú mať možnosť zapísať svoje dieťa aj osobnou formou, v tomto prípade bude potrebné dodržiavať vysoké hygienické opatrenia.

Spoločný školský úrad v Šali vyhlásil nasledovné opatrenia a informácie potrebné k zápisu maloletých detí do materských škôl:

  • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. 
  • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Dátumy a časy zápisu:

MŠ Budovateľská, MŠ Okružná, MŠ Hollého, MŠ Šafárika a MŠ Družstevná
5. 5. 2020, 7. 5. 2020 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
6. 5. 2020 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
MŠ 8.mája a MŠ pri ZŠ Bernolákova
5. 5. 2020, 7. 5. 2020 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
6. 5. 2020 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
MŠ pri ZŠ Jozefa Murgaša
5. 5. 2020, 7. 5. 2020 od 9.00 hod. do 12.00 hod.
6. 5. 2020 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
MŠ pri ZŠ P. Pázmánya s VJM
4. 5. 2020, 5. 5. 2020 a 6. 5. 2020 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Prípadne na základe vopred dohodnutého termínu.

Zdroj: Spoločný školský úrad Šaľa, pixabay.com
Sprac. red.

Zanechajte komentár

avatar
  Odber  
Upozornite ma na