Od 3. mája začína zápis detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ v Šali

materské školy
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: < 1 min

Od 3. mája 2021 do 14. mája 2021 sa uskutoční tohtoročný termín zápisu detí na predprimárne vzdelávanie vo všetkých šalianskych materských školách. Zápis bude prebiehať elektronicky alebo písomne poštou.

Na predprimárne vzdelávanie budú prednostne prijímané deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa zákona. Do tejto skupiny patria deti, ktoré do konca augusta dovŕšia vek 5 rokov. 

Materské školy na svojich stránkach zverejnili aj dátumy a vyhradené časy, kedy môžu rodičia zapísať svoje dieťa na predprimárne vzdelávanie osobne bez prítomnosti detí a s dodržaním hygienických opatrení. 

Čo je potrebné priniesť k zápisu? 

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ – tlačivo k žiadosti je zverejnené na webových stránkach každej MŠ,
  • Potvrdenie od lekára o spôsobilosti s údajom o očkovaní. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je možné doložiť aj dodatočne, najneskôr však do 31. 5. 2021,
  • K žiadosti o prijatie dieťaťa so ŠVVP je potrebné okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

„Pri odložení nástupu dieťaťa do ZŠ podľa novej legislatívy sa podá „Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Napriek tomu je potrebné absolvovať zápis do prvého ročníka ZŠ,“ informovala nás Mariana Takáčová, vedúca Spoločného školského úradu v Šali. 

Red.
Zdroj: Spoločný školský úrad Šaľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *