Prvé slovenské Centrum cirkulárnej ekonomiky vznikne v okrese Šaľa

Čas čítania: 3 min

Z odpadu bude vyrábať elektrickú energiu a teplo

Od roku 2023 hrozí, že sa odpad z okresu Šaľa bude voziť výlučne na skládky do iných okresov. Jedinej aktívnej okresnej skládke v Nedede totiž  končí platné prevádzkové povolenie. Dokedy budeme odvážať tony odpadu na skládky? Spoločnosť ewia a. s.  ponúka pre okres Šaľa riešenie tohto problému podľa moderných a ekologických pravidiel odpadového hospodárstva.

Slovensko momentálne skládkuje  55 % vytvoreného odpadu. Tony odpadu, ktoré dennodenne produkujeme, sa však donekonečna skládkovať nedajú.

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) je riešením, ktoré premení odpad na elektrickú energiu a teplo. To sa vyrobí v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré bude súčasťou centra. Odpad tým pádom nebude končiť na skládke, ale nájde ďalšie využitie. Spoločnosť ewia a. s. sa rozhodla vybudovať päť Centier cirkulárnej ekonomiky v piatich regiónoch na Slovensku. Okres Šaľa môže získať cennú pozíciu slovenského lídra v oblasti moderného a ekologického spôsobu spracovania odpadu.


V Šali vyrastie centrum cirkulárnej ekonomiky
Vizualizácia CEE od spoločnosti ewia a. s.

Ing. Marián Christenko, CEO ewia a. s.

„Namiesto skládkovania, ktoré je v mnohých vyspelých štátoch Európy zakázané, chceme šalianskemu regiónu ponúknuť moderné a bezpečné riešenie, kde sa odpad nebude hromadiť a spôsobovať neriešiteľnú environmentálnu záťaž. Miesto toho sa využije na recykláciu a výrobu tepla a elektrickej energie. Presne tak ako vo Švédsku, Fínsku, v Dánsku alebo v susednom Rakúsku. V CCE použijeme najmodernejšie technológie a okrem spracovania odpadu sa v ňom zameriame aj na laboratórne skúmanie zloženia odpadu a takisto environmentálnu výchovu mladších generácií,“ vysvetľuje Ing. Marián Christenko, CEO ewia a. s.

 

 


bezpečné spracovanie odpadu
Súčasťou CEE v Šali bude aj výskumné centrum, ktoré sa bude venovať laboratórnemu skúmaniu zloženia odpadu.

Namiesto skládkovania elektrina a teplo

Veľká časť prijatého odpadu sa v CCE v podobe druhotných surovín vráti späť do výrobného procesu a nahradí tak primárne surovinové zdroje. Zostatok poputuje do Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO), kde sekundárne vznikne teplo a elektrická energia do siete. Ide o najmodernejší trend v oblasti nakladania s odpadom. Vo vyspelých krajinách je využívaný už niekoľko rokov.  Stačí sa pozrieť k našim susedom do Rakúska, kde v súčasnosti existuje 11 zariadení ZEVO. Štyri z nich sú priamo vo Viedni.

CCE bude schopné produkovať teplo a elektrickú energiu flexibilne v rôznom pomere podľa meniacich sa požiadaviek na odber v priebehu roka, pričom maximálna ročná výroba užitočného tepla môže byť 160.000 MWht a maximálna ročná výroba elektriny môže byť 55.000 MWhe. Pre predstavu – vo Švédsku z celkového objemu 4,4 milióna ton odpadu každoročne spracujú až 2,2 milióna ton prostredníctvom procesu, ktorý premieňa odpad na energiu v 33 zariadeniach na energetické využitie odpadu. Tie teplom zásobujú 1,5 milióna obyvateľov.


Šaľa centrum cirkulárnej ekonomiky


Výstavba prvého centra v okrese Šaľa a bude vrátane technológií stáť 120 mil. eur. Finančné zdroje na vybudovanie centra pokryje majiteľ spoločnosti ewia a. s.

Okres Šaľa patrí medzi  regióny s vhodnou infraštruktúrou a rýchlo rastúcou životnou úrovňou, ktorá zároveň zvyšuje aj množstvo vyprodukovaného odpadu. Tomu však nezodpovedajú kapacity a ani kvalita spracovania odpadu v okrese. Takmer všetok komunálny odpad sa skládkuje.

„Nové Centrum cirkulárnej ekonomiky vyrastie v okrese Šaľa v lokalite, ktorá poskytuje vhodné podmienky na napojenie do rozvodov tepla a elektrickej siete, ako aj prístup k dopravnej infraštruktúre. Pri výbere lokality a technológií sme nič nepodcenili. Chceme, aby CCE v Šali bolo najmodernejšou stavbou svojho druhu v Strednej Európe s najvyšším európskym emisným štandardom. Chceme, aby sa odpad nevyhadzoval a nezaťažoval životné prostredie, ale využil v prospech ľudí jeho vrátením späť do výroby alebo premenou na lacnú energiu,“ vyjadril sa Marián Christenko, CEO ewia a. s.


Externe priestory centra cirkulárnej ekonomiky v šali
Exteriér CCE bude prispôsobený návštevám verejnosti.

Ultimátum pre Slovensko od Európskej únie

Slovensko dostalo od Európskej únie ultimátum – do roku 2035 by sme mali recyklovať 65 % odpadu, čo je takmer o 30% viac, ako recyklujeme v súčasnosti. Skládkovať sa bude  môcť iba 10% odpadu, čo je o 45 % menej, ako v súčasnosti. Zvyšné percentá by mali byť využívané na výrobu tepla a elektrickej energie. Navrhované Centrum cirkulárnej ekonomiky dokáže ročne spracovať 130-tisíc ton odpadu. Otvorením 5 centier cirkulárnej ekonomiky v rôznych regiónoch by bolo Slovensko schopné priblížiť sa k cieľom, ktoré stanovila EÚ už o 10 rokov.

Centrum sa bude venovať aj vzdelávaniu mladších generácií


vzdelávanie centrum cirkulárnej ekonomiky
V CCE bude priestor aj pre vzdelávanie detí v oblasti ekologického spracovania odpadu.

CCE je riešením odpadového hospodárstva, lepšej úrovne životného prostredia a ľuďom z okresu ponúka 200 nových pracovných miest. Centrum bude zároveň využívané aj na vzdelávanie detí a mládeže formou prednášok a exkurzií.

 

Zanechajte komentár

avatar
  Odber  
Upozornite ma na