Šaľa chce v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 27,503 milióna eur

banner fantázia
Čas čítania: 2 min

Mesto Šaľa chce v nasledujúcom roku hospodáriť s rozpočtom 27,503 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu mesta, ktorý dostanú vo štvrtok na stôl poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali.

Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný

„Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 306 210 eur,  kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 3 195 310 eur. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok finančných operácií  (vo výške 2 889 100 eur) bude použitý na vykrytie schodku  kapitálového rozpočtu.  Návrh rozpočtu po zohľadnení finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný,“ píše sa v materiáli.

Bežné príjmy mesta sú podľa návrhu rozpočtu plánované vo výške 21,261 milióna eur, kapitálové príjmy 1,824 milióna eur. Príjmové finančné operácie by mali dosiahnuť 4,416 milióna eur, výdavkové finančné operácie 1,527 milóna eur. Bežné výdavky sú rozpočtované na sumu 20,955 milióna eur a kapitálové výdavky 5,019 milióna eur.

Návrh ovplyvnila aj pandémia

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 je ovplyvnený výsledkami hospodárenia mesta v roku 2021, pokračovaním investičných aktivít a ekonomickou krízou spojenou s vypuknutím pandémie.

Ďalšími parametrami, ktoré sú kľúčové pre zostavenie rozpočtu na rok 2022 sú – úverová zaťaženosť mesta, rozpracovanosť investičných aktivít a priority, záväzky mesta z odberateľsko-dodávateľských a iných záväzkov limitovaných legislatívou a predpoklad bežných a kapitálových príjmov mesta,“ píše v dokumente predloženom poslancom.


V rozpočte na rok 2022 plánuje mesto čerpať nový úver vo výške 500 000 eur. Tento úver by mal byť použitý hlavne na rekonštrukciu strechy plavárne prípadne na výstavbu polopodzemných kontajnerov a na dofinancovanie projektov, uvádza ďalej radnica v Šali.

Investičné akcie v roku 2022 budú financované z vlastných kapitálových príjmov v sume 110 000 eur, z kapitálových grantov v sume 2 598 520 eur  z bežných príjmov v sume 168 970 eur, z investičného úveru v sume 780 000 eur,  z rezervného fondu vytvoreného z prebytku rozpočtu z roku 2020 v sume 753 720 eur a z predpokladaného prebytku z roku 2021, ktorý bude pridelený do rezervného fondu pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2021 vo výške 608 480 eur, uvádza materiál, ktorý je možné nájsť na stránke mesta Šaľa.

(ml)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *