Šaľa hostila členov Smart Citties klubu: Vedenie prezentovalo našu cestu k SMART technológiám

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 3 min

V Šali sa včera 3. 11. 2021 konalo v priestoroch Renesančného kaštieľa Valné zhromaždenie členov Smart Citties Klubu. Členov klubu privítal primátor Šale Jozef Belický, ktorý zároveň odprezentoval cestu nášho mesta k Smart technológiám. 

„Dnes sme sa tu stretli na valnom zhromaždení nášho klubu. Kde si predstavíme výročnú správu, plány na ďalšie obdobie a zároveň sa nezáväzne porozprávame o našich skúsenostiach, problémoch a plánovaných projektoch,“ povedal pre médiá v úvode zhromaždenia  Miroslav Jurík, predseda Smart Citties Klubu.


Hlavnou témou stretnutie bola elekromobilita v meste. „Šaľa má s touto oblasťou bohaté skúsenosti, sme preto radi, že členovia si môžu vypočuť a vidieť príklad, ako môžu tieto technológie v meste fungovať,“ hovorí Jurík. Narážal na elektromobily, ktorými jazdí Mestská polícia v Šali, elektrobus MHD Šaľa či referentský elektromobil pre potreby Mestského úradu v Šali.

Primátor Jozef Belický na zhromaždení odprezentoval Smart technológie, ktoré mesto v súčasnosti využíva a predstavil plány do budúcnosti. Jednou z oblastí bola práve elektromobilita a spomenuté elektromobily a elektroautobus, ktoré v Šali šetria emisie.

Elektromobily a elektobus v Šali

Dva policajné elektromobily mesto zakúpilo z vlastných zdrojov v roku 2015. Úspora CO2 pri porovnaní spotreby s iným služobným vozidlom bola vypočítaná na úrovni  57,368 ton CO2. „Šaľa si za elektromobily pre mestskp políciu odniesla aj 2. miesto v slovenskom národnom kole súťaže zeleného verejného obstarávania (GPP Award), z čoho sa veľmi tešíme,“ podotkol Belický.

ELEKTROBUS


Elektrobus v službách MHD v Šali jazdí od júla 2017, za tri roky ušetril 119,42 t CO2.  Súčasťou témy elektromobility je aj referentský elektromobil, ktorý mesto využíva od roku 2019. Na kúpu dostalo mesto dotáciu z Environmentálneho fondu. Mesto vďaka využívaniu elektromobilu znížilo emisie a ušetrilo na pohonných hmotách.

Senzory na polopodzemných kontajneroch

Medzi ďalšie projekty využívajúce Smart technológie v našom meste patria senzory v polopodzemných konatajneroch. Mesto nainštalovalo prvé polopodzemnýmé kontajnery s monitorovacími senzormi naplnenosti v roku 2018 v mestskej časti Veča, v súčasnosti sa začalo s budovaním stojísk aj v Šali.


„Prostredníctvom intuitívneho webového rozhrania a mobilnej aplikácie možno sledovať aktuálny vývoj naplnenosti zberných nádob. Zároveň sa naplnenosť sleduje vývozná spoločnosť a optimalizuje trasy vývozov. Aplikácia s mapkou je dostupná aj pre širokú verejnosť,“ vyjadril sa k téme Belický.  Občania môžu zároveň nahlásiť problém sontajnerom cez aplikáciu.

Nové nabíjacie stanice pre elektromobily

Mesto plánuje zaobstarať 8 nabíjacích miest, ktoré sa budú nachádzať na štyroch miestach v Šali – pri Dome kultúry Šaľa, pred nákupným centrom S1, vnútroblok Lúčna ulica, zelená plocha Orechová ulici. Na nové nabíjacie stanice je už podpísaná zmluva s dodávateľom a prevádzkarom. Jednu nabíjaciu stanicu plánuje na vlastné náklady vybudovať súkromný investor v N Park – v areáli. V súčasnosti má mesto verejné nabíjacie stanice na týchto miestach – Parkovisko TESCO a  Diakovská ul., Cafeteria.  Okrem týchto dvoch sú dve neverejné stanice, jedna na mestskom úrade a druhá pre potreby mestskej polície.

Šaľa na ceste k SMART

Ďalej mesto prezentovalo členom klubu modernizáciu verejného osvetlenia a postupnú výmenu za LED osvetlenie v meste, ktoré šetrí energiu. Belický predstavil nový projetk s názvom Moderné technológie – Šaľa na ceste k SMART, ktorý je súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cieľom projektu je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Projekt sa bude týkať zlepšenia prístupu k informáciám verejného sektora vrátane elektronickej kultúry s otvoreným prístupom k údajom, digitálnych knižníc, digitálneho obsahu a elektronického cestovného ruchu.  Začať by sa malo v marci budúceho roka, momentálne prebieha verejná súťaž na dodávateľa služieb.

Mesto plánuje v rámci projektu zakúpiť nové kamery, ktoré by mali zabezpečiť väčšiu bezpečnosť v meste, LED informačné tabule, parkovacie senzoryzabudované v zemi s dlhou životnosťou  na monitorovanie parkovacieho miesta a senzorové stanice na monitorovanie prašnosti, NO2, SO2, CO2, O3, vlhkosti, teploty a rôznych iných veličín podľa aktuálnej potreby.

Zmierňovanie klimatických zmien

V rámci prezentácie pretsvil Belický aj projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma), ktorý je financovaný z nórskych fondov. Súčasťou projektu je napríklad zníženie eergetickej náročnosti budov Základnej školy Ľ. Štúra i vybudovanie lesoparku. „Projekt „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“, je zameraný znížiť vplyv klimatických zmien na svojom území prostredníctvom výsadby novej zelene, rozširovaním zelených plôch, izoláciou budov a znižovaním emisií CO2 vo vzduchu,“ vysvetlil primátor.

Smart Citties klub má dokopy 20 členov, Šaľa patrí medzi prvých členov klubu. Cieľom klubu je výmena skúsenosti a spolupráca medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City.

mh

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *