V Šali začína jesenné upratovanie, od piatku do nedele budú kontajnery na 20 miestach

jarné upratovanie šaľa
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

V Šali sa začína jesenné upratovanie. Od piatku 8. do nedele 10. októbra 2021 budú veľkoobjemové kontajnery na 20 miestach.

„Tak ako každý rok, aj teraz chystá mesto jesenné upratovanie. Počas neho sa obyvatelia môžu zbaviť nadrozmerného odpadu legálnym spôsobom. Prvá etapa bude prebiehať od 8. do 10. októbra 2021.

Kontajnery sa budú priebežne vyprázdňovať počas všetkých troch dní. Prosím, neukladajte odpad vedľa kontajnera, ale počkajte, kým kontajner bude prázdny. Do kontajnerov je zákaz vyhadzovať elektroodpad, biologický odpad, stavebný odpad, pneumatiky a nebezpečné zložky odpadu,“ informuje hovorkyňa mesta Erika Kollerává.

Kontajnery sa budú v prvej etape nachádzať na rozhraní Váhovej a Ulice J. Kollára, vo vnútrobloku Bottova, na Partizánskej (za DK Chemik), na rozhraní SNP a Hornej, na Hlbokej ulici (pri garážach), na rozhraní Švermovej a Kráľovskej, na rozhraní Murgašovej a SNP, na rozhraní Smetanovej a SNP, na Hornej ulici (smer Kúpalisko) a na rozhraní Kráľovskej a Hlbokej.

Ďalej ich môžu nájsť občania na Murgašovej a Agátovej ulici (pri plote SAD), na Mostovej, na Novomeského ulici (vnútroblok), na Novomeského č. 4, vedľa obytného domu na Hurbanovej, na Ulici 8. mája, na rozhraní Jesenského a Krátkej, na rozhraní Jazernej a Letnej, na Okružnej (proti herni Adminál) a na Pazmáňa 5, 7, píše radnica na webstránke. 

Mesto upozorňuje občanov, že do nádob je zakázané ukladať biologický odpad zo zelene, elektroopad, akýkoľvek stavebný odpad, pneumatiky a nebezpečné zložky opadu.

Na zber drobných elektroodpadov a tužkových bateriek slúžia v meste stacionárne kontajnery, veľké elektroodpady je potrebné doviesť na zberný dvor alebo odovzdať do zberného miesta elektroodpadu, ktorým môžu byť aj predajne elektrospotrebičov. Do veľkoobjemových kontajnerov tiež nepatrí šatstvo. V meste sa nachádzajú kontajnery na zber starého šatstva, textílií a obuvi. Nepatria tam tiež pneumatiky – nie sú komunálnym odpadom, preto nepatria do kontajnerov. Nepatrí tam tiež zelený odpad zo záhrad (ten sa v sezóne zbiera pravidelne v týždenných intervaloch).

Radnica apeluje na to, že pri ukladaní odpadu do kontajnerov plati hygienické opatrenia. Bližšie informácie poskytne referát životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činnosti Mestského úradu v Šali (0918248690). Mesto zabezpečuje „jarné“ a „jesenné“ upratovanie na základe VZN o nakladní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Informácie k nakladaniu s odpadmi nájdete TU.

foto _ odpady rok 2020
(ml)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *