Práce na predstaničnom priestore nezastavia. Mesto navýšilo úver, z ktorého uhradia práce

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Mestské zastupiteľstvo v Šali prerokovalo a schválilo návrh na navýšenie kontokorentného úveru o 700 000 eur. Radnica z neho uhradí prvú faktúru za práce na predstaničnom priestore v Šali, ktoré chcú dokončiť do konca tohto roka. Mesto verí, že schválené navýšenie rozpočet nezaťaží, keďže finančné prostriedky majú byť refinancované z fondov Európskej únie (EÚ).

 „V roku 2023 sú realizované investičné akcie hradené z prostriedkov EÚ a ŠR, najmä ide o projekt „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“, kde z dôvodu prebiehajúceho zmenového konania nebolo umožnené dodávateľovi fakturovať tak, aby mesto mohlo zároveň predložiť žiadosť o platbu formou predfinancovania. Zhotoviteľ sa z tohto dôvodu dostáva do sekundárnej platobnej neschopnosti voči svojim subdodávateľom a hrozí pozastavenie prác, čo môže ohroziť termín realizácie diela aj samotné financovanie z prostriedkov EU a ŠR. Podľa zmluvných podmienok zmluvy o dielo č. 889/2022 na zhotovenie vyššie uvedeného diela môže zhotoviteľ vystaviť prvú faktúru vo výške minimálne 20 % z celkových oprávnených výdavkov na dielo, čo je v sume cca 1 180 tis. eur. Na prefinancovanie tejto faktúry je nutné navýšenie KTK úveru o 700 tis. eur,“ píše sa v materiáli, ktoré schválilo 15 prítomných poslancov.


Niektorí poslanci mali k návrhu zopár otázok. „Zaujímalo nás, prečo bolo nevyhnutné podpisovať dodatok ku zmluve, ktorý navýši cenu diela o 700-tisíc eur, a prečo vznikla situácia, že mesto si na túto čiastku musí brať kontokorentný úver. Z informácií som pochopil, že tým, že mesto podpísalo tento dodatok, začalo sa zmenové konanie na riadiacom orgáne, kým sa konanie neskončí,  nebudú vyplácané faktúry pre zhotoviteľa. Aby mohol zhotoviteľ pokračovať v prácach, je nutné prefinancovať faktúry z nášho rozpočtu. O tom, či boli splnené podmienky na podpísanie dodatku a navýšenie ceny projektu rozhodne riadiaci orgán, nerozhodovali sme o tom my,“ povedal k téme poslanec Róbert Čibrík, ktorý taktiež zahlasoval za návrh.


Najväčší projekt mesta Šaľa Projekt úpravy predstaničného priestoru mal pôvodne stáť 5,8 milióna eur. Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja má mesto získať 4,9 mil. eur, zo štátneho rozpočtu 580 tisíc eur. Ide o najvyššiu cenu, akú mesto zatiaľ dostalo z európskych fondov. Mesto zaplatí z vlastného rozpočtu čiastku okolo 300-tisíc eur, čo tvorí 5 % financovanie zo strany samosprávy. Radnica však na základe znaleckého posudku predpokladá, že sa cena diela zvýši o 13,5 percenta. Dúfa, že by jej ich mal riadiaci orgán spätne predplatiť. Viac o projekte sa dočítate tu. 

(red)
foto: mesto Šaľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *