Šaľa dostala financie na predstaničný priestor. Na čo sa môžu tešiť cestujúci?

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 3 min

Mesto Šaľa informovalo občanov, že dostalo nenávratný finančný príspevok vo výške 5,5 milióna eur od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Financie budú použité na rozsiahly projekt predstaničného priestoru.

Vedenie mesta predstavilo projekt predstaničného priestoru už v minulosti.  V auguste minulého roka žiadalo o finančný príspevok na realizáciu, ale s projektom neuspelo. Vo výzve, ktorá má prispieť na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, vyhlásenej v roku 2019, chýbali financie.

„Vzhľadom na to, že dopyt prevyšoval alokáciu vyčlenenú na túto výzvu, bola žiadosť mesta s názvom „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ po tom, ako úspešne prešla hodnotiacim procesom, neschválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a bola zaradená do tzv. zásobníka projektov,“ vyjadril sa pre Slovo Šaľanov odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Po navýšení finančných prostriedkov v novembri tohto roka vybralo ministerstvo projekty zo zásobníka, medzi nimi aj Šaľu.


Najväčší projekt mesta Šaľa

Projekt Predstaničný priestor bude stáť 5,8 milióna eur. Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude poskytnutých 4,9 mil. eur, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je vo výške 580 tisíc eur. Mesto zaplatí z vlastného rozpočtu čiastku približne 300-tisíc eur, čo tvorí 5 % financovanie zo strany samosprávy. Financie vyčlenili aj v plánovanom rozpočte na rok 2022. Ide o najvyššiu cenu, akú mesto zatiaľ dostalo z európskych fondov.


 Ekologický prístup a prepojenie verejnej dopravy

Cieľom projektu je, aby sa vytvoril integrovaný bod dopravy – združenie vlakovej, autobusovej a cyklo dopravy. Zároveň chce mesto vyriešiť dlhoročný problém s parkovaním na železničnej a autobusovej stanici v meste Šaľa.

Autobusová stanica sa presunie pred železničnú stanicu, aby sa zjednodušil prestup na vlakovú stanicu. Vytvorí sa 250 parkovacích miest, nové kryté autobusové zastávky, budova so sociálnymi zariadeniami, miesta pre TAXI služby aj bezpečné monitorované miesto pre odloženie bicyklov.


V projekte nechýbajú ani zelené plochy. Myslí sa aj na environmentálnu stránku projektu. „Dažďová voda nebude odvádzaná do kanalizácie, ale bude prostredníctvom vybudovaných vsakov odvádzaná k zeleni,“ prezradil pre médiá Jozef Belický, primátor mesta Šaľa.


Práce by mali začať v lete 2022

V súčasnosti sa čaká na podpísanie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a následne bude vyhlásené verejné obstarávanie. Po obstaraní dodávateľa prebehnú kontroly. „Predpokladáme, že keďže máme vydané všetky povolenia k realizácii tohto projektu, predpokladáme začiatok prác v lete 2022,“ informoval nás Belický. Práce na projekte sú odhadované na dobu 15 mesiacov.


Mesto má vysporiadané pozemky

Súčasťou projektu sú pozemky mesta, pozemky Železníc SR a pozemky Pozemkového fondu. Tie mesto od Pozemkového fondu odkúpilo a pozemky Železníc SR má mesto v prenájme, aby mohli projekt realizovať.

Nákladná doprava bude odklonená

Jedným z cieľov projektu je aj bezpečný prechod z autobusovej stanici na vlak. Z tohto dôvodu bude nákladná doprava firiem a autobusy SAD odklonené a budú obchádzať autobusovú stanicu.


 Druhá etapa budovania cyklotrás

Po vybudovaní cyklotrasy do chemického podniku Duslo, a. s. sa hovorilo o prepojení cyklotrasy s novými cyklotrasami, ktoré budú v budúcnosti prechádzať cez mesto a napoja sa na železničnú a autobusovú stanicu.

Toto bude druhá etapa cyklotrasy, tu sa vytvorí bod, kde je možné prestúpiť z bicykla na iný typ verejnej dopravy. V budúcnosti bude nasledovať tretia fáza, v ktorej spojíme cyklotrasou cez mesto tieto dva body,“ vysvetlil na tlačovom brífingu primátor.


V súčasnosti sa realizuje príprava cyklotrasy na zrekonštruovanej ceste SNP, ktorá tvorí prípojku medzi železničnou stanicou a hlavným ťahom cez mesto.

Cestujúci si budú môcť na novej stanici bicykle bezpečne uzamknúť. O bezpečnosť sa bude starať aj 7 bezpečnostných kamier, ktoré budú celý priestor monitorovať.

 Projekt podporuje aj vicepremiérka

Projekt vníma pozitívne aj úrad vicepremiérky Veroniky Remišovej. „Kvalitná verejná doprava, ktorá cestujúcim poskytuje adekvátny komfort, je základným predpokladom udržateľného rozvoja miest. Ak chceme, aby na cestách bolo menej áut, aby sa ľudia správali ekologicky, musia mať k individuálnej automobilovej doprave zmysluplnú alternatívu. Aj vďaka financiám z regionálneho programu IROP a štátneho rozpočtu pomôžeme zlepšiť služby verejnej osobnej dopravy. Autobusová preprava v meste Šaľa zrealizuje ročne približne 314 740 výstupov a nástupov, železničnú dopravu v tomto meste využíva viac ako 1 milión cestujúcich ročne. Je preto dobrou správou pre obyvateľov celého regiónu, že finančné prostriedky budú využité na zvýšenie komfortu ich cestovania,“ vyjadril sa pre Slovo Šaľanov odbor komunikácie v mene vicepremiérky.

mh

2 Comments on “Šaľa dostala financie na predstaničný priestor. Na čo sa môžu tešiť cestujúci?”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *