Radnica vypísala zákazku na rekonštrukciu strešnej konštrukcie plavárne

karol kučera šalianska plaváreň
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Mesto Šaľa hľadá firmu, ktorá zrekonštruovuje strešnú konštrukciu plavárne v areáli Dusla. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 1 159 777,68 eur bez DPH, vyplýva z oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie.  Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Ponuky je možné predložiť do 26. augusta (do 11.30 hod.), ich otváranie bude v ten istý deň o 12.30 hod. v zasadačke Mestského úradu Šaľa.

Plaváreň Duslo, ktorá má ako jedna zo šiestich na Slovensku bazén s dĺžkou 50 metrov, funguje od roku 1985. Zatvorili ju  v apríli 2019 pre nevyhovujúci technický stav lanovo-strešnej konštrukcie. Mesto Šaľa už skôr uviedlo, že to „negatívne vnímajú hlavne tí, ktorí tento vodný stánok využívali pravidelne na rekreačnej alebo profesionálnej úrovni“.

Po zatvorení vedenie radnice absolvovalo viacero rokovaní so štátnymi orgánmi a predstaviteľmi. Štát nakoniec na jej opravu odklepol pomoc vo výške 1 075 000 eur. Pomoc prišla v júni minulého roka. V októbri mesto vyhlásilo prípravné trhové konzultácie v súvislosti s novou strechou plavárne, keďže ide o špeciálnu strešnú konštrukciu, ktorá je na Slovensku raritou. Po nich nasledovalo vyhlásenie verejnej súťaže na rekonštrukciu strešnej konštrukcie plavárne.

„Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie strechy v zmysle projektu, ktorý rieši kompletné zbúranie jestvujúcej strešnej konštrukcie až po obvodový nosný veniec,“ píše sa v oznámení k najnovším prácam. Vyplýva z nich, že musí byť zbúraná celková prefabrikovaná atiková konštrukcia, izolácia strechy, ľanová konštrukcia strechy a miestnosť na jestvujúcej streche miestnosť pre vzduchotechniku.

Zbúraná bude tiež miestnosť pre VZT, konštrukcia stien, strecha, podlaha, technológia. Búracie práce budú vykonané aj v interiérovej časti budovy, v miestach navrhovaných oceľových stĺpoch a betónových pätiek. Na prízemí budú vybúrané podlahové konštrukcie s danými rozmermi, a bude odstránená plocha základová konštrukcia a zemina, uvádza dokument.

Pri poschodovej časti bude zbúraná časť stropnej a podlahovej konštrukcie bude vytvorený priraz pre nové oceľové nosné stĺpy. Presný rozsah a výmera búracích prác sú znázornené vo výkresovej časti Búracie práce. Po vyhotovení búracích prác budú vyhotovené navrhované základové konštrukcie základové pätky a osadené navrhované oceľové stĺpy.

Navrhovaná strešná konštrukcia bude prefabrikovaná priehradová oceľová väzníková konštrukcia. V strede dispozície strechy bude vyhotovený kruhový priestor pre strešný svetlík. Navrhovaná atiková konštrukcia je vytvorená spolu s oceľovou konštrukciou strechy. Atiková konštrukcia je zateplená a z exteriérovej strany je obalená s prevetrávanou fasádou, s kompozitnými fasádnymi panelmi.“

(ml)

Súvisiaci článok: Ako to vyzerá s plavárňou či cintorínom? Radnica zverejnila odpovede na interpelácie (9. 4. 2021)

Ako to vyzerá s plavárňou či cintorínom? Radnica zverejnila odpovede na interpelácie

One Comment on “Radnica vypísala zákazku na rekonštrukciu strešnej konštrukcie plavárne”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *